З В І Т

Хустського районного Центру позашкільної роботи

за 2019-2020 навчальний рік,

станом на 01.06.2020 р.

У Хустському районному Центрі позашкільної роботи в 2019 -2020 навчальному році працює 34 гуртки, в яких навчається 680 учнів. В установі є 12 педагогічних працівників, з них 11 основних, 1 сумісник. Установа працювала над такими проблемними питаннями, а саме: «Позашкільна освіта – особливості розвитку та формування творчої компетенції гуртківців у сучасному просторі», «Спільна робота позашкільного закладу та школи з розвитку природних здібностей та обдарованих учнів», «Особливості творчих напрямів гурткової діяльності та їх вплив на формування мотивації гуртківців до успіху», «Реалізація напрямків концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти - шлях до виховання свідомого громадянина України».

Вся діяльність педагогічного колективу Хустського районного Центру позашкільної роботив цьому навчальному році спрямовувалася на залучення сім¢ї до спільної праці у вихованні та вторинному розвитку дітей та учнівської молоді, формування змісту, форм та методів позашкільного виховання, сприяння реалізації положень Концепції художньо-естетичного виховання дітей та учнівської молоді, створенні умов у закладі для творчого зростання особистості.

В основу діяльності Центру позашкільної роботи було покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України, Конституція України, Закони України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, "Про охорону дитинства", "Про попередження насильства в сім'ї", накази Міністерства освіти і науки України, Положення про позашкільний навчальний заклад, Концепцію національно-патріотичного виховання.

Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут Центру позашкільної роботи;

- правила внутрішнього трудового розпорядку.

На початку навчального року, директором Центру позашкільної роботи, Ганною Іванівною Антонюк доведені до працівників закладу посадові інструкції, оформлені відповідно до норм.

Установа працювала протягом навчального року за річним планом, у якому були такі розділи:

 1. Вступ.
 2. Підвищення ефективності та якості позашкільної освіти та виховання.
 3. Організаційно-масова робота.
 4. Навчально-виховна робота в гуртках.
 5. Керівництво та контроль за роботою установи.
 6. Адміністративно-господарська діяльність.

Центр позашкільної роботи здійснював роботу за такими напрямками:

 1. художньо-естетичний;
 2. краєзнавчий;
 3. гуманітарний.

Робота в гуртках планувалася відповідно до програм з позашкільної освіти, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Протягом року керівники гуртків мали таку документацію, а саме: журнал гурткової роботи, план-конспект та виховний плани роботи, заяви батьків про вступ учнів у гурток.

Контроль за виконанням навчальних планів і програм здійснювали, директор - Ганна Іванівна Антонюк та заступник директора – Світлана Михайлівна Петраш.

Під час проведення занять гуртків, керівники гуртків використовують нестандартні форми і методи заняття гуртків, а саме: гра, казка, конкурс, екскурсія, подорож.

Методистами ЦПР періодично поповнювався новими методичними матеріалами «Банк педагогічних ідей».

Створено банк даних про обдарованих дітей «Світло нашої надії», які постійно оновлюються.

В гурткову роботу залучено 165 учнів соціально - незахищених категорій, а саме:

- напівсироти 20 учнів;

- багатодітних _107 учнів;

- неповна сім'я 26учнів;

- малозабезпечена 3учнів;

- інваліди 4 учнів;

- діти-АТО 1 учень;

- сироти 2 учнів;

- під опікою 1 учень;

- виховується нерідним батьком 1 учень.

2019 – 2020 навчальний рiк - посилений увагою до інноваційних технологій навчання і виховання школярів, ключовими в суспільстві та системі освіти, зокрема повної загальної середньої освіти, є процес становлення Нової української школи, яка має закласти її новий зміст на основі формування компетентностей, ціннісних ставлень і суджень дітей та учнівської молоді, необхідних для успішної самореалізації як «особистість – цілісна, всебічно розвинена й здатна до критичного мислення, патріот з активною позицією, інноватор, здатний змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

Виховний процес, як наголошується в Концепції Нової української школи, став невід’ємною складовою всього освітнього процесу, проходячи наскрізно через систему позашкільної роботи, та орієнтується на загальнолюдські цінності, зокрема: морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

Педагогічний колектив Хустського районного Центру позашкільної роботи працював над оновленням змісту, форм та методів позашкільного навчання.

Головною метою є створення умов творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка підлітків до життя в умовах ринкової економіки при впроваджені якісно нових форм і методів організації позашкільної діяльності підлітків, задоволення їхніх потреб шляхом залучення до художньої, декоративно-прикладної, туристсько-краєзнавчої , гуманітарної та інших видів творчості.

У Центрі протягом року відповідно плану роботи установи щомісячно проводились семінари педагогів-організаторів із шкіл Хустського району. На яких висвітлювались різноманітні питання відповідно напрямків виховної роботи.

Виховний процес у Хустському районному Центрі позашкільної роботи проводиться з використанням інтерактивних форм (проблемний стіл, дискусійна платформа, форум, творча майстерня, синтез думок, тощо).

На засіданнях педрад та нарадах при директору педагогічних працівників Центру позашкільної роботи, районних семінарах педагогів-організаторів та керівників музеїв при навчальних закладах, приділяється увага: - вивченню аналітичних та методичних матеріалів відповідно напрямків виховної роботи та акцентується увага на питаннях формування і розвитку виховного середовища та виховних систем навчальних закладів, спрямованих на дітей та учнівської молоді, виховання у них української ідентичності, формування їх ціннісних ставлень і суджень на основі загальнолюдських і національних цінностей та громадянської компетентності в умовах полікультурного середовища та національного самоствердження. Наголошується на питаннях активної співпраці загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти в аспекті виявлення індивідуальних нахилів і здібностей кожної дитини для її цілеспрямованого розвитку та профорієнтації.

Протягом року проводились ряд масових заходів в яких взяли участь вихованці Центру позашкільної роботи:

 • «Вернісаж дитячої творчості», де гуртківці представляли свої гуртки.
 • Заходи,присвячені до Всесвітнього дня тварин
 • Конкурс фото та відеоробіт «Безпечна країна»
 • Всеукраїнська акція «Запали свічку»
 • Обласний форум лідерів учнівського самоврядування на базі Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН»
 • Районний та обласний етап конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему „Захисники України: історія та сьогодення”
 • «Тиждень безпеки дорожнього руху»
 • Конкурс дитячих малюнків «Діти проти СНІДу»
 • Акція «16 днів проти насильства».
 • Участь у обласному семінарі відповідальних за організацію музейної роботи у закладах освіти
 • Виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
 • Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»
 • Квест «Тест Біл-борда та кохання в інтернеті» або «Stop sexтинг» для підлітків-інструкторів «Школи Лідер»
 • Районний та обласний конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»
 • Зустріч лідерів районного органу учнівського самоврядування «Учнівська республіка» з афганцем - Володимиром Ревтем таголовним спеціалістом Хустської районної організації ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ - Оленою Довганич
 • Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні підлітками-інструкторами «Школи Лідер»
 • Відзначення Міжнародного дня рідної мови
 • «Подарунок для мами» конкурс-виставка присвячена до Дня 8 Березня
 • Районні засідання учнівського самоврядування «Учнівська республіка»
 • Шостий обласний фестиваль-конкурс "Воскресни, писанко!"
 • Конкурс «Малюнок, вірш, лист до мами»
 • Конкурс дитячих малюнків «Європа – наш дім»

У червні 2019р. відбулися підсумки Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» і серед переможців є 2 вихованців Хустського районного Центру позашкільної роботи, які отримали І-ше та ІІІ-тє призові місця.

Дипломом І ступеня нагороджена Покришка Богдана, вихованка гуртка "Прикладні мистецтва" Хустського районного Центру позашкільної роботи (керівник Федорюк Г.В.)

Дипломом ІІІ ступеня нагороджена Паканич Євгенія, вихованка гуртка "Рукоділля" Хустського районного Центру позашкільної роботи (керівник Бонь О.В.)

У вересні у гуртках були проведені перші заняття на тему:

для 1-4 класів: “Поговоримо про дружбу”; “Добро починається з тебе”, “Чесність та довіра – основа добрих стосунків”, “Як стати кращим”, “Здоров’я природи – здоров’я людини”;

для 5-9 класів: “Ми – жителі планети Земля. Ми – рівні”, “Щастя: пункт призначення чи спосіб подорожувати?”, “Герої завжди поміж нас”, “Що означає бути справедливим?”;

для 10-11 класів: “Правовий статус людини і громадянина в Україні”, “Людина серед людей”, “Свобода в житті людини та її межі”, “Власний шлях до самореалізації або як стати особистістю”, “Верховенство права: дороговказ чи лише декларація?

Протягом навчального року в установі працював гурток «Школа «Лідер», керівник Угляй Наталія Іванівна, де ведеться підготовка підлітків-інструкторів з питань попередження тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інфекцій, що передаються статевим шляхом. У гурток залучено 40 учнів із шкіл Хустського району. Навчання проводиться згідно програми «Сприяння просвітницької діяльності «рівний-рівному» серед молоді України, щодо здорового способу життя».

Тренінг-курс Програми включає такі навчальні модулі: «Спілкуємось та діємо», «Твоє життя - твій вибір», «Прояви турботу та обачливість», «Знаємо та реалізуємо свої права», «Моє майбутнє».

Протягом навчального року, керівник Угляй Н.І. з підлітками–інструкторами запроваджувала тренінгові занятя, а саме:

· «Здоров’я та здоровий спосіб життя»;

· «Визнач свою позицію»;

· «Як спілкуватись репродуктивно!»;

· «Спілкуємось та діємо»;

· «Здоров’я та ЗСЖ»;

· «Шкільний булінг»;

· «ВІЛ інфекції/СНІД».

У жовтні, Наталія Угляй – методист Хустського районного Центру позашкільної роботи разом з підлітками-інструкторами «Школи Лідер» відзначили Європейський день боротьби з торгівлею людьми, прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі фото та відеоробіт «Безпечна країна», провели Всеукраїнську акцію «Запали свічку», організована година спілкування для підлітків-інструкторів «Школи Лідер» з представником райполіклініки кабінету «Довіри», лікар-інфекціоніст, яка надала детальну інформацію про шляхи передачі ВІЛ-інфекції, статистичні дані на території Закарпатської області та розповіла з власного досвіду кілька реальних історій, чим зацікавила учнів.

06 лютого 2020р. з метою захисту дітей від сексуальних ризиків в Інтернеті, на базі Хустського районного Центру позашкільної роботи пройшов квест «Тест Білбодра та кохання в інтернеті» або «Stop sexтинг» для підлітків-інструкторів «Школи Лідер».

20 лютого 2020 року в підлітки-інструктори «школи Лідер» та керівник Наталія Угляй в День Героїв Небесної Сотні, хвилиною мовчання вшанували пам’ять всіх, хто віддав своє життя у трагічні дні лютого 2014 року, біля пам’ятника «Герої Небесної Сотні» м. Хуст.

В установі продовжив свою роботу районний орган учнівського самоврядування «Учнівська республіка», де були залучені голови шкільних учкомів. Проведено звітно-виборчі збори «Учнівської республіки» де обрано президента, прем'єр-міністра та голів міністерств, ознайомлено з структурою учнівського самоврядування, статутом та обов’язками, затвердження плану роботи учніського самоврядування «Учнівська республіка» на рік. Протягом року проводились засідання, на яких обговорювались питання району.

Відбулася зустріч лідерів районного учнівського самоврядування з афганцем Володимиром Михайловичем Ревть – педагогом-організатором Березівської ЗОШ І-ІІІ ст., якийпрезентував історію з свого минулого...

У жовтні лідери учнівського самоврядування Хустського району – президент районного органу учнівського самоврядування «Учнівська республіка», член Міністерства охорони здоров’я «Школа Лідер» та Наталія Угляй – координатор учнівського самоврядування Хустського району, методист Хустського районного Центру позашкільної роботи, прийняли участь у обласному форумі лідерів учнівського самоврядування на базі Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН».

У грудні в Хустському районному Центі позашкільної роботи відбувся тренінг з лідерами районного органу учнівського самоврядування «Учнівська республіка» на тему: «Ми проти насилля». У ході тренінгу лідери долучились до Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля»

18 лютого 2020р. з метою підтримки та розвитку учнівського самоврядування, пошуку нових форм, методів і моделей його організації в Центрі позашкільної роботи відбулась зустріч лідерів районного органу учнівського самоврядування «Учнівська республіка» з волонтером та афганцем - Володимиром Ревтем та головним спеціалістом Хустської районної організації ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАИНИ - Оленою Довганич, яка розповіла про діяльність даної організації, продемонструвала відеофільм про історію створення Товариства.Зустріч пройшла цікавою, вільно спілкуючись, лідери вирішили активно долучитись до пошукової роботи про життя афганців-односельчан.

В травні 2020 року, згідно плану роботи учнівського парламенту, дистанційно, відбулося засідання районного органу учнівського самоврядування «Учнівська республіка», в якому прийняли участь лідери учнівського самоврядування районута координатор самоврядування Наталія Угляй – методист Центру позашкільної роботи. Лідери учнівського самоврядування подали звіти в режимі on-line, де відзвітували за 2019-2020 н.р. та визначили ті завдання, які можуть реалізувати на наступний 2020-2021 н.р.

В Хустському районному Центрі позашкільної роботи працює орган учнівського самоврядуванння гуртків «Гуртківська Рада». Засідання проводиться раз у чверть на яких були проведені, та розглянуті питання: «Звітно-виборчі збори», «Розвиток учнівського самоврядуванння у позашкіллі», «Організація змістовного житття гуртківців через КТС».

З 02 – 04 жовтня у гуртках Хустського районного Центру позашкільної роботи керівники гуртків проводили на заняттях заходи,присвячені до Всесвітнього дня тварин, спрямовані на гуманне та відповідальне ставлення до тварин.

5 жовтня проведено урочисте відкриття навчального 2019-2020 н.р. в Центрі позашкільної роботи «Вернісаж дитячої творчості» на якому кожний гурток представляв себе.

11 жовтня до Міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветерана керівниками гуртків разом із своїми вихованцями проведені заходи спрямовані на турботу про громадян похилого віку, ветеранів та інвалідів, яка необхідна кожної хвилини не як відзначення святкової дати, а як повага до людей, які своєю багаторічною працею заслуговують на глибоку пошану нащадків.

У листопаді 2019 року пройшов підсумок ІІ (районного) етапу обласного конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему: "Захисники України: історія та сьогодення". При підведеннні підсумків вихованці гуртків Хустського районного Центру позашкільної роботи є переможцями корнкурсу: І-ше місце – 1 учень, ІІІ-тє місце – 2 учнів.

З 11 – 17 листопада проходив «Тиждень безпеки дорожнього руху». В рамках цього тижня, у гуртках Хустського районного Центру позашкільної роботи, керівниками гуртків на заняттях було проведено заходиспрямовані на попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму: бесіди, конкурси малюнків, тренінги, тощо.

Протягом грудня 2019р. до Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу в Центрі позашкільної роботи проходив районний конкурс дитячих малюнків «Діти проти СНІДу». Учні із шкіл району підготували плакати та малюнки приурочені до дня боротьби з ВІЛ/ СНІДом із закликом «Ми проти ВІЛ-інфекції». До участі в конкурсі надіслано 62 роботи у двох вікових категоріях. За підсумками журі визначили місця наступним чином:

І місце – 7 учнів, ІІ місце – 7 учнів, ІІІ місце – 8 учнів.

28 грудня 2019 року – у Хустському районному Центрі позашкільної роботи проведено новорічне свято для гуртківців Центру позашкільної роботи «Новий рік дарує казку».

Протягом січня 2020 року в установі проводилась виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». У конкурсі прийняли участь гуртки з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Хустського районного Центру позашкільної роботи. На виставку було представлено 75 учнівських робіт. При підведені підсумків роботи переможців, які зайняли перші місця (38 робіт) на районному конкурсі, відправлені на обласну виставку-конкурс з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» в ПАДІЮН, м. Ужгород.

Протягом березня 2020 року на базі Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” було проведено обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край”. За підсумками роботи компетентного журі були визначені переможці у кожній номінації. Цього року серед призерів обласного етапу конкурсу є 13 гуртківців Хустського районного Центру позашкільної роботи, які отримали І місце – 2 учнів, ІІ місце – 5 учнів, ІІІ місце – 6 учнів.

01 лютого відбувся І (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу», в якому взяли участь юні екскурсоводи „Музею хліба” Нанківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області (директор М.О.Грицак). Екскурсійна група „Музею Хліба” Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст. у складі: Тетяни Русанюк, керівника музею, та екскурсоводів Тетяни Мороз, Михайла Плиски, отримали І місце у тематичному напрямку „Галузеві музеї”.

21 лютого до відзначення Міжнародного дня рідної мови долучилися і керівники гуртків Хустського районного Центру позашкільної роботи разом із своїми вихованцями, провівши у гуртках різні заходи: бесіди конкурси, вікторини.

У лютому 2020 року районному методичному кабінеті відділу освіти Хустської РДА відбувсярайонний конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» на який було представлено 15 робіт вихованців гуртків Хустського районного Центру позашкільної роботи. При підведенні підсумків визначено переможців: І місце – 4 учнів, ІІ місце – 3 учнів, ІІІ місце – 3 учнів.

2 по 9 березня на базі установи проведена виставка - конкурс робіт з декоративно – прикладного мистецтва «Подарунок мамі», присвячена до Дня 8 Березня. На конкурс було представлено 70 робіт вихованців гуртків Центру позашкільної роботи. При підведенні підсумків виставки-конкурсу «Подарунок мамі» члени журі визначили переможців, а саме:

І-ше місце – 24 вихованців, ІІ-ге місце –24, ІІІ-тє місце 22 вихованців.

З 02 по 10 березня на базі Хустського районного Центру позашкільної роботи проходив І (районний) етап Шостого обласного фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!» присвячений Великоднім святам. У конкурсі прийняли участь гуртки з декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва ЦПР, вихованцями яких було виготовлено 62 - писанки, 12 - композицій, 1 – рушник. При підведенні підсумків І етапу (районного) Шостого обласного фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!», члени журі визначили переможців, а саме: І місце – 29 учнів, ІІ місце – 23 учнів, ІІІ місце – 23 учнів. Із робіт переможців була створена «Великодня композиція» яка була відправлена (дистанційно) на обласний фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!»

З 11 по 15 квітня 2020 року у районному методичному кабінеті відділу освіти Хустської РДА проводився ІІ (районний) етап обласного конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами». На конкурс було представлено 9 робіт вихованців гуртків Хустського районного Центру позашкільної роботи. Членами журі визначено переможців для участі в обласному конкурсі. Серед них є 7 робіт наших вихованців, а саме:

Номінація «Малюнок»

І місце -1, ІІ місце – 1, ІІІ місце – 5.

Традиційно щороку у Хустському районному Центрі позашкільної роботи відзначають день Європи. У травні проводився районний конкурс дитячих малюнків під девізом «Європа – наш дім 2020». На конкурс було представлено 34 роботи. При підведенні підсумківконкурсу і визначено переможців:

І місце – 1 учень; ІІ місце – 1 учень; ІІІ місце - 2 учнів.

Важливим акцентом у формуванні системи цінностей вихованців є їх активна участь у цільових акціях, проектах, волонтерській діяльності.

У Хустському районному Центрі позашкільної роботи, проводиться Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» - «Почуй світ!», метою якої є збір коштів для придбання медичного обладнання для дітей з різними вадами.

Протягом 2019-2020 навчального року колектив Хустського районного Центру позашкільної роботи разом із своїми вихованцями працювали на результат, адже вихованці гуртків установи є переможцями не тільки районних, але і обласних та Всеукраїнських конкурсів.

Директор Ганна АНТОНЮК

Про інформування щодо надання Національної дитячої гарячої лінії.

Громадська організація «Ла-Страда – Україна»Міністерство освіти і науки України повідомляє, що під час епідемії COVID-19 життя мільйонів українських дітей тимчасово обмежується домівками та гаджетами, діти не знають, як самостійно розв’язати певні супутні небезпечні виклики. За інформацією громадської організації «Ла-Страда – Україна» Національна гаряча лінія з початку карантину прийняла 4 тис. звернень. Наразі Національна гаряча лінія продовжує надавати консультації в телефонному режимі та онлайн в будні з 12:00 до 20:00 за тел. 116111 (безкоштовно з молільного) 0800500225 (безкоштовно з саціонароного тел.)

/Files/images/каранти38.jpg

/Files/images/каранти39.jpg

«Карантин – це не канікули» – під таким гаслом проходять заняттяз вихованцями Хустського районного Центру позашкільної роботи в онлайн- режимі.

Кожним керівником гуртка створені власні групи у Viber, або інших платформах для вихованців з метою переписки, обміну файлами, голосовими повідомленнями тощо. За умов дистанційного навчання, в умовах карантину, керівники гуртків для роботи в онлайн-режимі використовують також відеоматеріали (перегляд навчальних фільмів, перегляд презентацій, відео майстер класів).
Сьогоднішні обставини змушують наших творчих керівників гуртків креативити з вихованцями на відстані, шукати нові підходи до організації навчання та комунікації з вихованцями, знаходити новітні методи популяризації творчої діяльності, допомагати вихованцям розкрити свій творчий потенціал самим, навчити їх працювати і досягати позитивних результатів.
Під час роботи учні мають можливість засвоїти онлайн - навчання та самостійно створювати основи композиції та кольористики, освоїти навички малювання, ліплення, використання природних матеріалів для створення з них художні робіт тощо.
Тому гуртоки «Народні промисли» та «Народні умільці» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., невідстають у своїй роботі та мають на меті розвивати креативні здібності у виготовленні робіт у різних техніках виконання, а саме:
У техніці модульне оригами роботи «Вазочки»

/Files/images/каратин.jpg

/Files/images/каранти1.jpg

Об‘ємна «Квіткова композиція» у техніці паперова пластика

/Files/images/каранти2.jpg

/Files/images/каранти3.jpg

Робота з ниток «Крісло»

/Files/images/каранти4.jpg

/Files/images/каранти5.jpg

Виготовлення великодній писанок

/Files/images/каранти6.jpg

/Files/images/каранти7.jpg

Гурток «Образотворче мистецтво» на базі Данилівського НВК,
кер. Дудаш Михайло Іванович

/Files/images/каранти8.jpg

/Files/images/каранти9.jpg

/Files/images/каранти10.jpg

/Files/images/каранти11.jpg

Гурток «Народні промисли» та «Народні умільці» на базі Л.Полянської ЗОШ
І-ІІІ ст., кер. Попович Неля СтепанівнаВиріб з пластика «Зірочка»

/Files/images/каранти12.jpg

«Ловець снів»

/Files/images/каранти13.jpg

Писанка для бабусі

/Files/images/каранти14.jpg

Гурток «Народні промисли» та «Рукоділля» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Юсько Євгенія МихайлівнаРобота над малюнками на конкурс «Малюнок, вірш, лист до мами»

/Files/images/каранти15.jpg

/Files/images/каранти16.jpg

«Сувеніри»

/Files/images/каранти17.jpg

/Files/images/каранти18.jpg

/Files/images/каранти19.jpg

Сувеніри

/Files/images/каранти20.jpg

/Files/images/каранти21.jpg

Писанки

/Files/images/каранти22.jpg

/Files/images/каранти23.jpg

Гурток «Прикладні мистецтва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., кер., Петраш Світлана Михайлівна
«Зернівки»

/Files/images/каранти24.jpg

/Files/images/каранти25.jpg

/Files/images/каранти26.jpg

Гурток «Рукоділля» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Бонь Олеся Василівна

/Files/images/каранти28.jpg

/Files/images/каранти29.jpg

Дистанційне заняття «Танцювальний» гурток на базі Березівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Тегза Оксана Іванівна. Вихованка Янковська Іванна, 7 клас

/Files/images/каранти30.jpg

/Files/images/каранти31.jpg

Антоніна Мороз, 6 кл

/Files/images/каранти32.jpg

«Танцювальний» гурток на базі Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Червеняк Віталія Йосипівна.

/Files/images/каранти33.jpg

/Files/images/каранти34.jpg

/Files/images/каранти35.jpg

Вихованка гуртка Лемеш Неля, 6 кл.

/Files/images/каранти36.jpg

/Files/images/каранти37.jpg

Підсумок районного конкурсу малюнків

«Європа – наш дім» 2020р.

Протягом травня в установі дистанційно пройшов конкурс «Європа –наш дім». У конкурсі приймали участь учні загальної та середньої закладів освіти Хустського району та вихованці Хустського районного Центру позашкільної роботи в двох категоріях. На конкурс було представлено 34 робіти, які оформлені згідно вимог положення конкурсу.

/Files/images/європ.jpg

/Files/images/європ1.jpg

Відповідно до умов проведення та за рішення журі перемогу отримали. В І-ій категорії (учні 8-11 років) місця отримали:
І місце – Гавронський Тимофій, учень Н.Бистрівської гімназії, за роботу «Європа наш дім» (кер. Шимон О.І.)

/Files/images/європ2.jpg

І місце – Довгій Андрій, учень Н.Бистрівської гімназії, за роботу «Європа наш дім» (кер. Шимон О.І.)

/Files/images/європ3.jpg

І місце – Мадай Олександра, вихованка Центру позашкільної роботи, гурток «Прикладне мистецтво» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Так виглядають українські та європейські пенсіонери» (кер. Петраш С.М.)

/Files/images/європ4.jpg

ІІ місце – Ромашова Аріна, учениця Н.Бистрівської гімназії, за роботу «Europa -Ukraina» (кер. Шимон О.І.)

/Files/images/європ5.jpg

ІІ місце – Угляй Олександр, учень Боронявської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Європа наш дім» (кер. Щербан Л.В.)

/Files/images/європ6.jpg

ІІ місце – Петраш Андріана, вихованка Центру позашкільної роботи, гурток «Прикладне мистецтво» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Ми за Європу!» (кер. Петраш С.М.)

/Files/images/європ7.jpg

ІІ місце – Бенца Юліанна, учениця Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Європа – наш дім» (кер. Чопей Н.І.)

/Files/images/європ8.jpg

ІІІ місце – Куруц Богдана, учениця Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Європа – наш дім» (кер. Бенко О.М.)

/Files/images/європ9.jpg

ІІІ місце – Ігнат Маріанна, учениця Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «І ми теж в сім’ї вольній, новій» (кер. Ігнат Л.В.)

/Files/images/європ10.jpg

ІІІ місце – Мадай Ярослава, вихованка Центру позашкільної роботи, гурток «Прикладне мистецтво» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Європа – наш дім!» (кер. Петраш С.М.)

/Files/images/європ11.jpg

ІІІ місце – Пучко Роман, вихованець Центру позашкільної роботи, гурток «Прикладне мистецтво» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Я українець-європеєць. Я люблю Європу!» (кер. Петраш С.М.)

/Files/images/європ12.jpg

В ІІ-ій категорії (учні 12-17 років):
І місце – Сарай Марія, учениця Заломської ЗОШ І-ІІ ст., за роботу «Європа – наш дім» (кер. Борщик Л.Ю.)

/Files/images/європ13.jpg

І місце – Досяк Анастасія, учениця Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Європа – наш дім» (кер. Ковач Т.М.)

/Files/images/європ14.jpg

І місце – Баланда Євгенія, учениця Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Європа – очима дітей» (кер. Драгуська О.В.)

/Files/images/європ15.jpg

ІІ місце – Лиспух Ангеліна, учениця Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Надія є…» (кер. Бенко О.М.)

/Files/images/європ16.jpg

ІІ місце – Селемонка Дмитро, учень Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Європа наш дім» (кер. Селемонка А.Д.)

/Files/images/європ17.jpg

ІІ місце – Монгун Софія, учениця Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Європа – наш дім» (кер. Чопей Н.І.)

/Files/images/європ18.jpg

ІІ місце – Липчей Анна, учениця Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу «Європа – наш дім» (кер. Чопей Н.І.)

/Files/images/європ19.jpg

ІІІ місце – Угляй Ірина, учениця Боронявської ЗОШ І-ІІІ ст. за роботу «Європа – наш дім», (кер. Щербан Л.В.)

/Files/images/європ20.jpg

ІІІ місце – Савинець Богдана, учениця Крайниківської ЗОШ І-ІІІ ст. за роботу «Європа – наш дім», (кер. Рознай М.Ю.)

/Files/images/європ21.jpg

ІІІ місце – Свинець Дарина, учениця Крайниківської ЗОШ І-ІІІ ст. за роботу «Європа – наш дім», (кер. Рознай М.Ю.)

/Files/images/європ22.jpg

ІІІ місце – Ізай Світлана, учениця Заломської ЗОШ І-ІІ ст. за роботу «Європа – наш дім», (кер. Борщик Л.Ю.)

/Files/images/європ23.jpg

В установі оформлена виставка малюнків. Також підсумок про проведення конкурсу освітлено на сайті Центру позашкільної роботи.

Протягом березня 2020 року пройшла обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва

«Знай і люби свій край».

У березні 2020 року у Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» пройшла виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», з метою підтримки і розвитку декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, художньо-естетичного виховання учнівської молоді, формування в неї поваги до національно-культурної спадщини. У виставці-конкурсі прийняло 37 учнівських робіт Хустського районного Центру позашкільної роботи у 15-ти номінаціях декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва та за двома віковими категоріями: молодша – 6-11 років; старша 12-18 років.
При підведенні підсумків журі визначило 13 переможців Хустського районного Центру позашкільної роботи, а саме:
У Номінації в’язання спицями, гачком
ІІ вікова категорія ( 12-18 років)

І місце – «Кросівки», Паканич Євгенія, 15 років, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь О.В.

/Files/images/ЗС69.jpg

ІІ місце – «Рукавички для пані» ( 4 шт.), Удодова Альона, 13 років, 13 років, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь О.В.

/Files/images/ЗС30.jpg

Виріб з тіста

І вікова категорія (6-11 років)
ІІ місце - «Мишка з сиром», Макар Софія, 8 років, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Макар О.І.

/Files/images/ЗС2.jpg

ІІ вікова категорія ( 12-18 років)

ІІ місце – «Солодкий присмак свят», Голяк Ванеса, 13 років, гурток «Образотворче мистецтво», керівник гуртка Дудаш М.І.

/Files/images/ЗС36.jpg

Бісероплетіння

ІІ вікова категорія ( 12-18 років)

ІІІ місце – «Зірка», Рущак Анастасія, 13 років, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь О.В.

/Files/images/ЗС37.jpg

Паперова пластика та ори гамі

ІІ вікова категорія ( 12-18 років)

ІІІ місце – «Вишневий цвіт», Довганич Олеся, 12 років, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Макар О.І.

/Files/images/ЗС39.jpg

Виріб з соломки

ІІ вікова категорія ( 12-18 років)

І місце – «Берегиня хлібу», Драгуський Олександр, 14 років, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Г.В.

/Files/images/ЗС40.jpg

Ізонитка

І вікова категорія (6-11 років)

ІІІ місце – «Україна», Покришка Ганна, 11 років, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Г.В.

/Files/images/ЗС41.jpg

ІІ вікова категорія ( 12-18 років)

ІІ місце – «Будинок на щастя», Росоха Анастасія, 12 років, гурток «Народні умільці», керівник гуртка Макар О.І.

/Files/images/ЗС42.jpg

Вироби з природних матеріалів

І вікова категорія (6-11 років)

ІІІ місце – «Символ 2020 року», Мадай Ярослава, 8 років, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш С.М.

/Files/images/ЗС6.jpg

Інша техніка виконання

І вікова категорія (6-11 років)

ІІІ місце – «Веселкове деревце», Доромбей Неонілла, 11 років, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Юсько Є.М.

/Files/images/ЗС46.jpg

ІІ вікова категорія ( 12-18 років)

ІІІ місце – «Дівчина», Павлишинець Домініка, 13 років, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Попович Н.С.

/Files/images/ЗС45.jpg

Графіка

ІІ вікова категорія ( 12-18 років)

ІІ місце – «Зимові свята» . Густей Іванна, 15 років, гурток «Образотворче мистецтво», керівник гуртка Дудаш М.І.

/Files/images/ЗС73.jpg

21 травня - ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

Вишита українська сорочка – це не просто одяг, це справжній оберіг. Це щось дуже особливе: особисте, рідне, святе. Вишивка – як символ, який зберігає його коріння, ідентичність, розуміння себе. Це наша історія: міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. Та більше того, у вишивці зашифровано наш генетичний код.
І звичайно вихованці Хустського районного Центру позашкільної роботи перебуваючи на карантині незабувають про це, тому активно долучилися та відзначили День вишиванки у онлай – режимі. Кожен продемонстрував свою світлину та привітали один одного зі святом.
В давнину в Україні дівчаток із наймолодшого віку привчали до вишивання. Так і сьогодні наші керівники привчають вихованців до надзвичайного ремесла – вишивки хрестиком, гладдю, але час іде вперед і насьогодні діти знають ще більше технік і дуже багато хто полюбляє вишивку бісером.
Вихованці «Вокального» та «Фольклорного» гуртків на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник гуртків Ковач Катерина Василівна.

/Files/images/вишив.jpg

/Files/images/вишив1.jpg

/Files/images/вишив2.jpg

/Files/images/вишив3.jpg

/Files/images/вишив4.jpg

Вихованці гуртків «Народні промисли» та «Народні умільці» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник гуртка Попович Неля Степанівна

/Files/images/вишив5.jpg

/Files/images/вишив6.jpg

/Files/images/вишив7.jpg

Вихованці гуртка «Прикладні мистецтва» на базі Нижньоселищенської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Федорюк Ганна Василівна

/Files/images/вишив8.jpg

/Files/images/вишив9.jpg

/Files/images/вишив10.jpg

Вихованці гуртків «Народні промисли» та «Народні умільці» на базі Золотівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Макар Оксана Іванівна
/Files/images/вишив11.jpg

/Files/images/вишив12.jpg

/Files/images/вишив13.jpg

Гуртки «Народні промисли» та «Рукоділля» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Юсько Євгенія Михайлівна

/Files/images/вишив14.jpg

/Files/images/вишив15.jpg

/Files/images/вишив16.jpg

/Files/images/вишив17.jpg

Гурток «Образотворче мистецтво» на базі Данилівського НВК, керівник Дудаш Михайло Іванович

/Files/images/вишив18.jpg

/Files/images/вишив19.jpg

/Files/images/вишив20.jpg

/Files/images/вишив21.jpg

/Files/images/вишив22.jpg

/Files/images/вишив23.jpg

Гурток «Прикладні мистецтва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Петраш Світлана Михайлівна

/Files/images/вишив24.jpg

/Files/images/вишив25.jpg

«Танцювальний» гурток на базі Березівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Тегза Оксана Іванівна

/Files/images/вишив26.jpg

/Files/images/вишив27.png

/Files/images/вишив28.jpg

«Танцювальний» гурток на базі Нанківськлї ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Червеняк Віталія Йосипівна

/Files/images/вишив29.jpg

/Files/images/вишив30.jpg

/Files/images/вишив31.jpg

/Files/images/Діаграм5.jpg

/Files/images/Діаграм.jpg

/Files/images/Діаграм1.jpg

/Files/images/Діаграм2.jpg

/Files/images/Діаграм3.jpg

/Files/images/Діаграм4.jpg

«Малюнок, вірш, лист до мами»

З 11 до 15 квітня 2020 року у районному методичному кабінеті відділу освіти Хустської РДА проводився ІІ (районний) етап обласного конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами». Конкурс проводився у номінаціях: «Вірш», «Лист» - серед учнів 8-10 класів; «Малюнок» - серед учнів 5-7 класів.
У ІІ (районному) етапі конкурсу взяло участь 38 учнів із 10 закладів освіти району.
За підсумками, журі визначили переможців та лауреатів конкурсу. Серед них є вихованці гуртків Хустського районного Центру позашкільної роботи. Із дев’яти робіт, відправлених на районний етап конкурсу, сім із них мають призові місця, у номінації «Малюнок», а саме:
І місце – «Моя мама краща за всіх» - Дудаш Дарья Михайлівна, 8 клас, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» (кер.Дудаш М.І.).

/Files/images/мал5.jpg

ІІ місце - «Я люблю тебе матусю» - Шимон Даніела Олександрівна, 5 клас, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» (кер.Дудаш М.І.);

/Files/images/мал6.jpg

ІІІ місце - «Бабині руки», кажуть онуки…» - Гайович Денис Володимирович, 9 клас, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» (кер.Дудаш М.І.);

/Files/images/мал14.jpg

- «Мрія» - Турзай Олександра Юріївна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал3.jpg

- «Немовля» - Юрчик Микола Володимирович, 5 клас, вихованець гуртка «Рукоділля» (кер.Бонь О.В.).

/Files/images/мал9.jpg

- «Подих весни» - Ільканич Вікторія Юріївна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал1.jpg

- «Матусина турбота» - Фетько Дарина Василівна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал2.jpg

«Малюнок, вірш, лист до мами»

З метою привернення уваги громадськості до української родини, формування цілісної особистості, з розвиненим почуттям власної гідності і такої ж поваги до гідності іншої людини, відповідальної за збереження і продовження сімейних культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до жінки-матері як невтомної і самовідданої берегині звичаїв, традицій, духовності, а також для поглиблення знань учнів з історії та культури Українського народу, виявлення й підтримки обдарованих дітей у Хустському районному Центрі позашкільної роботи 09 квітня 2020 року було проводено І (внутрішній) етап районного конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами» між гуртківцями установи.
На конкурс було представлено 21 роботу у номінації «Малюнок». Роботи, які направлені на конкурс оформлені згідно вимог .При підведенні підсумків конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами» членами журі визначено переможців І етапу конкурсу:

/Files/images/макл.jpg

Номінація «Малюнок»
І місце розділили між собою:
- «Подих весни» - Ільканич Вікторія Юріївна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал1.jpg

- «Матусина турбота» - Фетько Дарина Василівна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал2.jpg

- «Мрія» - Турзай Олександра Юріївна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал3.jpg

- «Бабині руки», кажуть онуки…» - Гайович Денис Володимирович, 9 клас, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» (кер.Дудаш М.І.);

/Files/images/мал4.jpg

- «Моя мама краща за всіх» - Дудаш Дарья Михайлівна, 8 клас, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» (кер.Дудаш М.І.);

/Files/images/мал5.jpg

- «Я люблю тебе матусю» - Шимон Даніела Олександрівна, 5 клас, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» (кер.Дудаш М.І.);

/Files/images/мал6.jpg

- «Мама на карантині» - Петраш Андріана Іванівна, 5 клас, вихованка гуртка «Прикладні мистецтва» (кер.Петраш С.М.);

/Files/images/мал7.jpg

- «Мій янгол» - Покришка Богдана Володимирівна, 7 клас, вихованка гуртка «Прикладні мистецтва» (кер.Федорюк Г.В.);

/Files/images/мал8.jpg

- «Немовля» - Юрчик Микола Володимирович, 5 клас, вихованець гуртка «Рукоділля» (кер.Бонь О.В.).

/Files/images/мал9.jpg

ІІ місце отримали:

- «Матуся» - Фетько Каріна Юріївна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал10.jpg

- «Сон» - Гобан Аліна Василівна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал11.jpg

- «Матусю моє сердечко в твоїх руках» - Перец Арсен Іванович, 5 клас, вихованець гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал12.jpg

- «Материнська любов» - Вовчок Антоніна Василівна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Юсько Є.М.);

/Files/images/мал13.jpg

- «Мамині традиції» - Тегза Антоніна Василівна, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Юсько Є.М.).

/Files/images/мал14.jpg

ІІІ місце розділено між:

- «Ніжність матусі» - Турзай Андріана Василівна, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал15.jpg

- «Мама найкраща в світі» - Іллик Соломія Василівна, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал16.jpg

- «Спогад» - Гласко Євгенія Едуардівна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Попович Н.С.);

/Files/images/мал17.jpg

- «Мама – матуся мій промінчик тепла» - Химишинець Ганна Михайлівна, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Юсько Є.М.);

/Files/images/мал18.jpg

- «Ти моє життя» - Баланда Тетяна Василівна, 7 клас, вихованка гуртка «Прикладні мистецтва» (кер.Федорюк Г.В.);

/Files/images/мал19.jpg

- «Обличчя» - Кузьма Дар’я, 8 клас, вихованка гуртка «Рукоділля» (кер.Бонь О.В.);

/Files/images/мал20.jpg

- «Ведмедик» - Деромбей Неонніла Михайлівна, 5 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» (кер.Юсько Є.М.).

/Files/images/мал21.jpg

Роботи переможців І етапу Конкурсу (І – ші місця) відправлені в РМК для участі у ІІ (районному) етапі Конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами».

У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ХУСТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Хустський районний Центр позашкільної роботи

Фактична : 90400 м. Хуст, вул. Небесної Сотні 61

Юридична : 40412, с. Крива, вул. Миру б/н . тел.(03142) 4-35-59, e-mail: khust_cpr@ukr.net

08.05.2020р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

Хустського районного Центру позашкільної роботи

з відзначення Дня Європи в Україні станом на 2020 р.

№ п\п Зміст заходів Термін виконання Виконавці
1. Дистційно провести цикл бесід в гуртках ЦПР на тематику щодо відзначення Дня Європи. До 20.05.2020р. Керівники гуртків
2. Районний конкурс творчих дитячих малюнків на тему: «Європа - наш дім». (в режимі онлайн) З 04-20.05. 2020р. 25.05. підсумок конкурсу Антонюк Г.І. Угляй Н.І.
3. Оформити виставку робіт(малюнків) за підсумками конкурсу «Європа - наш дім». До 28.05.2020р. Угляй Н.І. Федорюк Г.В.
4. Організувати онлайн привітання в соціальних мережах з відзначення Дня Європи. До 20.05.2020р. Петраш С.М. Угляй Н.І. Федорюк Г.В. Кер. Гуртків.

Директор _____________ Г.І. Антонюк

Угляй

4-35-59

/Files/images/нака1.jpg

/Files/images/нака2.jpg

/Files/images/нака3.jpg

Підсумки виставки –конкурсу «Воскресни, писанко!»

/Files/images/писанки.jpg

З метою відродження, збереженя українських народних традицій щодо виготовлення писанок, великодніх атрибутів декоративно-ужиткового мистецтва; сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого і духовного розвитку; виявлення і підтримки талановитої та обдарованої учнівсько молоді в Хустському районному Центрі позашкільної роботи з 02 по 10 березня проводився І етап (районний) Шостого обласного фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!» присвячений Великоднім святам. У конкурсі прийняли участь гуртки з декоративно-прикладного та образртворчого мистецтва, вихованцями яких було виготовлено 62 - писанки, 12 - композицій, 1 – рушник, а саме:
· «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Петраш С.М.
(10писанок. 4 композиції);

/Files/images/писанки1.jpg

· «Народні промисли» та «Народні умільці» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Попович Н.С. (17 писанок, 4 композиції);

/Files/images/писанки2.jpg

· «Прикладні м-ва» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Федорюк Г.В. ( 6 писанок, 1 композиція)»;

/Files/images/писанки17.jpg

· «Народні умільці» та «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Макар О.І. ( 14 писанок);

/Files/images/писанки3.jpg

· «Народні умільці» та «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Макар О.І. ( 14 писанок);

/Files/images/писанки4.jpg

· «Образотворче мистецтво» на базі Данилівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ», кер. Дудаш М.І. ( 7 писанок, 1 композиція);

/Files/images/писанки5.jpg

· «Народні промисли» та «Оригамі» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. (6 писанок) кер.Юсько Є.М. (5 писанок, 2 композиції, 1 рушник).

/Files/images/писанки6.jpg

Вихованці показали вміння фантазувати, вміння виконувати різні техніки щодо виготовлення даних робіт.
При підведенні підсумків І етапу (районного) Шостого обласного фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!», члени журі визначили переможців:

Номінація «Писанка» (мальованка)

І – ше місце отримали:
- «Писанка» – Попович Ангеліна, 3 клас, вихованка гуртка «Народні умільці» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Вишенька» – Густей Іванна, 10 клас, вихованка гуртка «Образотворче м-во» на базі Данилівського НВК (кер.Дудаш М.І.);
- «Корзина з квітами» - Пригара Віталія, 1 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.).

/Files/images/писанки7.jpg

ІІ– ге місце посіли:

- «Грибочки» – Петраш Андріана, 5 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);
- «Троянди» – Гобан Любомир, 3 клас, вихованець гуртка «Народні умільці» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Писанка» – Перец Євген, 3 клас, вихованець гуртка «Народні умільці» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.).

/Files/images/писанки8.jpg

ІІІ – тє місце мають:

- «Квітка-писанка» – Величканич Ліана, 8 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Яйце-мальованка» – Дзяпко Тетяна, 9 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Юсько Є.М.);
- «Яйце дерев’яне» – Юрчик Микола, 4 клас, вихованець гуртка «Народні промисли» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Юсько Є.М.).

/Files/images/писанки9.jpg

Номінація «Писанка» (прикрашена бісером)

І – ше місце отримали:

- «Квітка» – Стець Ростислав, 1 клас, вихованець гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Бархатна писанка» – Турзай Олександра, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Бісерна писанка» – Мондич Іванна, 4 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Федорюк Г.В.).

/Files/images/писанки10.jpg

ІІ – ге місце посіли:

- «Яйце» – Даниш Анімаїса, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Юсько Є.М.);
- «Рожева ніжність» – Берец Дарина, 5 клас, вихованка гуртка «Образотворче м-во» на базі Данилівського НВК (кер.Дудаш М.І.).

/Files/images/писанки11.jpg

ІІІ – тє місце:

- «Бусинка» - Перец Дарина, 4 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.).

/Files/images/писанки12.jpg

Номінація «Писанка» (квілінг)

І – ше місце отримали:

- «Квіткова корзина» – Перец Дарина, 4 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Півник» – Перец Дарина, 4 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Салатова писанка» - Макар Сергій, 3 клас, вихованець гуртка «Народні умільці» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.).

/Files/images/писанки13.jpg

ІІ – ге місце посіли:

- «Корзина з квітами» - Ковач Катерина, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.);
- «Великоднє яйце» – Лисиця Дар’я, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Юсько Є.М.);
- «Писанка з метеликом» - Молнар Софія, 5 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.).

/Files/images/писанки14.jpg

ІІІ – тє місце мають:

- «Чарівна писанка» – Дівинець Неля, 10 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);
- «Рожеве диво» – Шимон Даніела, 5 клас, вихованка гуртка «Образотворче м-во» на базі Данилівського НВК (кер.Дудаш М.І.).

/Files/images/писанки15.jpg

Номінація «Писанка» (інша техніка, І –ша категорія)

І – ше місце отримали:

- «Фіолетова писанка» - Макар Сергій, 3 клас, вихованець гуртка «Народні умільці» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.);
- «Рожева куля» – Мигалко Ангеліна, 2 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Фіолетова писанка» – Мадая Ярослава Юр., 3 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);
- «Червона шишка» - Бенедик Дарина, 1 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.).

/Files/images/писанки16.jpg

ІІ– ге місце посіли:

- «Шишка» - Стець Рената, 2 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.);
- «Голуба ніжність» - Бабич Анна,3 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);
- «Писанка з курчатком» - Мадай Ярослава Волод., 3 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);
«Мотанка» - Пацкан Богдан, 3 клас, вихованець гуртка «Прикладні м-ва» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Федорюк Г.В.).

/Files/images/писанки17.jpg

ІІІ – тє місце мають:

- «Біленька мотанка» - Пригара Віталія, 1 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.);
- «Великодня писанка» - Бенедик Дарина, 1 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.).
- «Мотаночка» - Пучко Роман, 3 клас, вихованець гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);
- «Червона писанка» - Химинець Наталія, 3 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);
«Ниткова мотанка» – Перец Андрій, 4 клас, вихованець гуртка «Народні умільці» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.).

/Files/images/писанки18.jpg

Номінація «Писанка» (інша техніка, ІІ –га категорія)

І – ше місце отримали:

- «Квітуча писанка» - Макар Софія, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.);
- «Писанка-бумбончик» – Фетько Дарина, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Сталева писанка» – Павлишинець Доменіка, 8 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Гачкованка» – Попович Каміла, 5 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Ягідка» – Павлишинець Аліна, 8 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Ніжність» - Данча Віталія, 7 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Федорюк Г.В.);
- «Курча» - Покришка Ганна, 6 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Федорюк Г.В.);
«Мальованка-дряпанка» - Кострець Олександра, 7 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Федорюк Г.В.).

/Files/images/писанки19.jpg

ІІ– ге місце посіли:

- «Золотиста ягідка» - Гивстиш Олександра, 9 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.);
- «Бірюзова писанка» - Угляшкова Тетяна, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.);
- «Чувачок» - Плиска Святослав, 5 клас, вихованець гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);
- «Ніжність» - Мадай Олександра, 5 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);
- «Пір’їнка» – Фетько Каріна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
«Писанка з котиками» - Баланда Тетяна, 7 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Федорюк Г.В.).

/Files/images/писанки20.jpg

ІІІ – тє місце мають:

- «Блискуча писанка» - Ковач Катерина, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Макар О.І.);
- «Зернівочка» - Дівинець Вікторія, 9 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);
- «Композиційна писанка» - Данко Владислава, 8 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);
- «Писанка ніжності» – Ільканич Вікторія, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Писанка з котиками» – Стасенець Аліна, 8 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
«Яйце зі стрічок» – Лемак Юліана, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Юсько Є.М.).

/Files/images/писанки21.jpg

Номінація «Тематична композиція» Традиції пасхальних свят: від давнини до сучасності» ( І – ша категорія)

І – ше місце отримали:

- «Патріотична писанка» - Петраш Данієл, 3 клас, вихованець гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);

/Files/images/писанки22.jpg

- «Курка великодня» - Титик Іванна та Титик Михайло, 3,4 клас, вихованці гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.);

/Files/images/писанки23.jpg

- «Великодній велосипед» - Пучко Роман, 3 клас, вихованець гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.).

/Files/images/писанки24.jpg

ІІ– ге місце:

- «Весела курочка» – Тома Поліна, 2 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.).

/Files/images/писанки25.jpg

ІІІ – тє місце мають:

- «Кум і кума» – Величканич Іванна, 2 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
- «Пасхальний кролик» – Химишинець Марія, 4 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.);
«Енгрі бйорц» - Плиска Юрій, 3 клас, вихованець гуртка «Прикладні м-ва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., (кер. Петраш С.М.).

/Files/images/писанки26.jpg

Номінація «Тематична композиція» Традиції пасхальних свят: від давнини до сучасності» ( ІІ– га категорія)

І – ше місце отримали:

- «Півник» - Покришка Богдана, 7 клас, вихованка гуртка «Прикладні м-ва» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Федорюк Г.В.);

/Files/images/писанки27.jpg

- «Великодня композиція» – Вовчок Антоніна, 7 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Юсько Є.М.);

/Files/images/писанки28.jpg

- «Христос Воскрес» – Дудаш Дарья, 8 клас, вихованка гуртка «Образотворче м-во» на базі Данилівського НВК (кер. Дудаш М.І.).

/Files/images/писанки29.jpg

ІІ– ге місце :

«Гніздечко» – Кузьма Ярина, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Юсько Є.М.).

/Files/images/писанки30.jpg

ІІІ – тє місце має:

- «Канарейка» – Томишин Вікторія, 6 клас, вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Попович Н.С.).

/Files/images/писанки31.jpg

Номінація «Рушник»

І – ше місце:

- «Великодній рушник» - Манзюк Олександра, 8 клас, вихованка гуртка «Рукоділля» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( кер. Юсько Є.М.).

/Files/images/писанки32.jpg

Підсумок виставки – конкурсу

«Подарунок мамі» березень 2020 р.

В Хустському районному Центрі позашкільної роботи традиційно до Дня 8 березня проведено в установі конкурс - виставку з метою вшанування жінки-матері, берегині роду - "Подарунок мамі".
Людина з розвиненим художнім смаком здатна розуміти і цінити стильову єдність предмету, відчувати зв’язок декоративного мистецтва з естетичними вимогами свого часу, або минулого. Тому так важливо розвивати здатність учнів бачити річ у зв’язку з іншими речами та потребами людини. Тому вихованці показали всю свою майстерність та талант працьовитих рук. Сьогодні декоративно-прикладне мистецтво розглядається як важлива художня цінність.
У конкурсі взяли участь вихованці гуртків з декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. На конкурс було представлено 70 робіт.
При підведенні підсумків виставки-конкурсу "Подарунок мамі" члени журі визначили переможців по номінаціях та вікових категоріях, а саме:

У номінації "сувенір":

Категорія дітей від 6-10 років:
І місця:
"Літаюча ракушка» Щербан Андріана гурток "Прикладні мистецтва", кер.Федорюк Г.В.

/Files/images/ПМ.jpg

"Скринька для прикрас" Онофрей Наталія гурток "Прикладні мистецтва", кер.Федорюк Г.В.

/Files/images/ПМ1.jpg

"Сувенір" Перец Вікторія гурток "Народні умільці", кер. Попович Н.С

/Files/images/ПМ2.jpg

"Ваза для мами" Пучко Роман гурток "Прикладні мистецтва", кер. Петраш С.М.

/Files/images/ПМ3.jpg

ІІ місця:

"Красуня-бутилка" Хмара Валерія гурток "Прикладні мистецтва", кер. Федорюк Г.В.

/Files/images/ПМ4.jpg

Бутилка "Клоун" Шимон Ніколетта гурток "Народні промисли", кер. Попович Н.С.

/Files/images/ПМ5.jpg

"Бутилка стилізована" Головко Ангеліна гурток "Народні промисли", кер. Попович Н.С.

/Files/images/ПМ6.jpg

"Сувенірна пляшка" Мадай Олександра гурток "Прикладні мистецтва", кер. Петраш С.М.
/Files/images/ПМ7.jpg

ІІІ місця:

"Бутилка - сувенір" Хвуст Марина гурток "Прикладні мистецтва",кер. Федорюк Г.В.

/Files/images/ПМ8.jpg

"Сталева мрія" Довганич Лілія гурток "Прикладні мистецтва",кер. Петраш С.М.

/Files/images/ПМ9.jpg

"Матусі з любов’ю" Мадай Аліна гурток "Прикладні мистецтва", кер. Петраш С.М.

/Files/images/ПМ10.jpg

У номінації "паперова пластика та оригамі":

І місця:

"Квіти для матусі" Данча Андріана гурток "Народні умільці", кер. Макар О.І.

/Files/images/ПМ11.jpg

"Лимонне дерево" Молнар Аліна гурток "Народні промисли", кер. Макар О.І.

/Files/images/ПМ12.jpg

"Квіти для мами" Петечел Меланія гурток "Народні умільці", кер. Макар О.І.

/Files/images/ПМ13.jpg

"Книга-сувенір"Плиска Святославгурток "Прикладні мистецтва", кер. Петраш С.М.

/Files/images/ПМ14.jpg

ІІ місця:

"Веселкові квіти" Русанюк Олександра гурток "Прикладні мистецтва", кер. Федорюк Г.В.

/Files/images/ПМ15.jpg

"Підсніжники" Хвуст Ірина гурток "Прикладні мистецтва", кер. Федорюк Г.В.

/Files/images/ПМ16.jpg

"Троянди для мами" Химинець Наталія гурток "Прикладні мистецтва", кер. Петраш С.М.

/Files/images/ПМ17.jpg

"Подарунок мамі" Копіл Софія гурток "Прикладні мистецтва",кер. Петраш С.М.

/Files/images/ПМ18.jpg

/Files/images/ПМ19.jpg

/Files/images/ПМ20.jpg

/Files/images/ПМ21.jpg

/Files/images/ПМ22.jpg

/Files/images/ПМ23.jpg

/Files/images/ПМ24.jpg

/Files/images/ПМ25.jpg

/Files/images/ПМ26.jpg

/Files/images/ПМ27.jpg

/Files/images/ПМ28.jpg

/Files/images/ПМ29.jpg

/Files/images/ПМ30.jpg

/Files/images/ПМ31.jpg

/Files/images/ПМ32.jpg

/Files/images/ПМ33.jpg

/Files/images/ПМ34.jpg

/Files/images/ПМ35.jpg

/Files/images/ПМ36.jpg

/Files/images/ПМ37.jpg

/Files/images/ПМ38.jpg

/Files/images/ПМ39.jpg

/Files/images/ПМ40.jpg

/Files/images/ПМ41.jpg

/Files/images/ПМ42.jpg

/Files/images/ПМ43.jpg

/Files/images/ПМ44.jpg

/Files/images/ПМ45.jpg

/Files/images/ПМ46.jpg

/Files/images/ПМ47.jpg

/Files/images/ПМ48.jpg

/Files/images/ПМ49.jpg

/Files/images/ПМ50.jpg

/Files/images/ПМ51.jpg

/Files/images/ПМ52.jpg

/Files/images/ПМ53.jpg

/Files/images/ПМ54.jpg

/Files/images/ПМ55.jpg

/Files/images/ПМ56.jpg

/Files/images/ПМ57.jpg

/Files/images/ПМ58.jpg

/Files/images/ПМ59.jpg

/Files/images/ПМ60.jpg

/Files/images/ПМ61.jpg

/Files/images/ПМ62.jpg

/Files/images/ПМ63.jpg

/Files/images/ПМ64.jpg

/Files/images/ПМ66.jpg

/Files/images/ПМ67.jpg

/Files/images/ПМ68.jpg

/Files/images/ПМ69.jpg

« Її Величність - Мова! »

Вона – моя доля, незміні вітрила.
Наснагу вона для творіння дає.
Мова моя - це безсмертя і сила,
Мова – найбільше багатство моє.

Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’зує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями.

21 лютого увесь світ відзначав Міжнародний день рідної мови, запроваджений у листопаді 1999 року рішенням тридцятої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту української писемності, мовної та культурної багатоманітності.

Рідна мола для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції й досвід попередніх поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. Мова – це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат кількатисячолітньої еволюції кожнонго етносу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу.

До відзначення Міжнародного дня рідної мови долучилися і керівники гуртків Хустського районного Центру позашкільної роботи разом із своїми вихованцями, провівши у гуртках різні заходи:

· з вихованцями гуртка «Прикладні мистецтва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. С.М.Петраш) проведений конкурс малюнків серед гуртківців «Плекай свою рідну мову»;

/Files/images/ДРМ.jpg

· у фольклорному та вокальному гуртках на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. К.В.Ковач) було проведено бесіду «Мова – душа народу» та конкурс на кращу стінгазету;


/Files/images/ДРМ1.jpg

вихованці танцювального гуртка на базі Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. В.Й.Червеняк) відзначили День рідної мови флешмобом.;

/Files/images/ДРМ2.jpg

· у гуртку образотворчого мистецтва на базі Данилівського НВК (кер. М.І.Дудаш) проведений конкурс малюнків серед гуртківців на тему: «Чарівність рідної мови- кольорами веселки на палітрі»;

/Files/images/ДРМ3.jpg

· з вихованцями гуртка «Прикладні мистецтва» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Г.В.Федорюк) проведено бесіду «Краса рідної мови»;

/Files/images/ДРМ4.jpg

· у гуртках «Народні умільці» та «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. О.І.Макар) проведені бесіди: «Мово українська, мово солов’їна» та «Шануй мову свою калинову!»;

/Files/images/ДРМ5.jpg

· з вихованцями гуртків «Народні умільці» та «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Н.С.Попович) проведені бесіди: «Мова рідна – слово рідне» та «Чарівний світ української мови»;

/Files/images/ДРМ6.jpg

Є.М Юсько, керівник гуртків «Народні промисли» та «Рукоділля» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. провела зі своїми вихованцями бесіду «Співай моя мово!» та конкурс стінгазет;

/Files/images/ДРМ7.jpg

· з вихованцями гуртка «Рукоділля» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. О.В.Бонь) бесідувалося на тему: «Рідна мова у серці народу буде жити вічно»;

/Files/images/ДРМ8.jpg

· вихованці танцювального гуртка на базі Березівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. О.І.Тегза) виконали флешмоб «Єдина Україна».

/Files/images/ДРМ9.jpg

Юні екскурсоводи «Музею хліба» Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст. - переможці І (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів

„Край, в якому я живу”

/Files/images/хліб стат.jpg

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації 01 лютого 2020 року відбувся І (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти „Край, в якому я живу”, в якому взяли участь юні екскурсоводи „Музею хліба” Нанківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області (директор Грицак М.О.).

Журі, переглянувши виступи учасників конкурсу, відмітило, що юні екскурсоводи показали достатньо високий рівень підготовленості до проведення тематичної екскурсії музеєм закладу освіти за визначеними Умовами конкурсу тематикою та напрямками.

Підвівши підсумок виступів екскурсоводів, журі визначили переможців конкурсу.

Надзвичайно приємно, що екскурсійна група „Музею Хліба” Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст. у складі: Тетяни Русанюк, керівника музею, та екскурсоводів Тетяни Мороз, Михайла Плиски, отримали І місце у тематичному напрямку „Галузеві музеї”.

З 20 – 22 березня цього року вони візьмуть участь у ІІ (Всеукраїнському) турі конкурсу, який пройде в м.Миколаєві, з чим ми їх і вітаємо.«Герої не вмирають»

Ось уже минає шоста річниця від трагічних і героїчних подій на Майдані. Україна оплакує своїх героїв, матері оплакують своїх синів і дочок, діти – батьків. Пролита кров зобов’язує кожного усвідомити відповідальність за долю країни, за її майбутнє.
В День Героїв Небесної Сотні, 20 лютого 2020 року хвилиною мовчання вшанували пам’ять всіх, хто віддав своє життя у трагічні дні лютого 2014 року, підлітки-інструктори «школи Лідер» та керівник Наталя Угляй біля пам’ятника «Герої Небесної Сотні» м. Хуст.
Цей день назавжди увійде в історію України як символ жертовності, патріотизму та героїзму.

/Files/images/геро.jpg

/Files/images/геро1.jpg

/Files/images/геро2.jpg

/Files/images/геро3.jpg

«Роль морально-правового виховання у формуванні світогляду школярів».

Розвиток дитини значною мірою залежить від добробуту, мікроклімату і способу життя сім’ї, а не тільки від певних методів виховання дітей і формування їхньої поведінки. На моральному здоров’ї сім’ї будується педагогічна мудрість школи.

В.Сухомлинський
04 лютого 2020 року в Хустському районному Центрі позашкільної роботи був проведений районний семінар педагогів-організаторів на тему: «Роль морально-правового виховання у формуванні світогляду школярів». На семінарі були розглянуті такі питання:
1. Сутність, завдання та засоби морального виховання молодших школярів та старшокласників. Роль сім’ї та школи у формуванні моральних якостей молоді.
2. Формування загальнолюдських, моральних норм через залучення учнів до системи культурних цінностей.
4. Виховання творчих здібностей, підтримка ініціативних, організаторських здібностей та естетичних нахилів у дітей.

/Files/images/апро1.jpg

Своїм досвідом роботи морально-правового виховання поділились педагоги-організатори таких шкіл району:
Шкарампота О.А. - педагог-організатор Липовецької ЗОШ І-ІІІст.

/Files/images/апро.jpg

Сиротяк О.М.- педагог-організатор Н.Бистрівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.В.Вовчка

/Files/images/апро2.jpg

Безпечний Інтернет

«Інтернет» – це така ж реалія нашого життя, як телефон або телевізор. Далеко не всі українські батьки усвідомлюють, наскільки важливу роль відіграє Інтернет в житті їхніх дітей. Їм варто прийти до розуміння, що вони несуть таку ж відповідальність за поведінку своїх дітей в інтернеті, як і на вулиці або в метро. Інакше вони можуть зіткнутися із цілком реальними результатами віртуального спілкування. З метою захисту дітей від сексуальних ризиків в Інтернеті, на базі Хустського районного Центру позашкільної роботи, для підлітків-інструкторів «Школи Лідер», на початку лютого 2020р., пройшов квест «Тест Білбодра та кохання в інтернеті» або «Stop sexтинг».

/Files/images/лідд3.jpg

/Files/images/лідд4.jpg

/Files/images/лідд5.jpg

/Files/images/лідд6.jpg

/Files/images/лідд7.jpg

/Files/images/лідд8.jpg

/Files/images/лідд9.jpg

/Files/images/лідд10.jpg

/Files/images/лідд11.jpg

«Охорона праці очима дітей» - 2020 р.

04 лютого 2020 року з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні, який відзначається - 28 квітня у Хустському районному Центрі позашкільної пройшов конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей». У конкурсі приймали участь вихованці гуртків з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Хустського районного Центру позашкільної роботи. Малюнки висвітлюють тему охорони праці та промислової безпеки, а саме: безпечного ведення робіт у вугільній, деревообробній промисловості, сільському, лісовому та ліфтовому господарствах, медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо.
При підведенні підсумків у внутрішньому конкурсі малюнків, роботи які отримали І,ІІ,ІІІ місця відправлені на І (районний) етап конкурсу у районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Хустської РДА.
У конкурсі прийняли участь гуртківці у двох вікових групах: перша група – віком від 6 до 10 років; друга група – віком від 11 до 14 років. На виставку було представлено 31 учнівських робіт. Усі малюнки були оформлені згідно вимог.
При підведенні підсумків конкурсу журі визначили таких переможців:
У І – шій групі – віком від 6 до 10 років

І місця

- Волошин Максим, вихованець гуртка «Народні промисли» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Попович Н.Ст.) за роботу "Тату бережи себе!";

/Files/images/охорона1.jpg

- Попович Каміла, вихованка гуртка «Народні промисли» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Попович Н.Ст.) за роботу "Люба матусю бережи себе!";

/Files/images/охорона2.jpg

- Перец Андрій, вихованець гуртка «Народні умільці» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Попович Н.Ст.) за роботу "Не будь дятлом – бережи себе!";

/Files/images/охорона3.jpg

ІІ місця

- Дувалка Артем, вихованець гуртка «Народні умільці» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Попович Н.Ст.) за роботу "Безпека №1";

/Files/images/охорона4.jpg

- Буртин Роман, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Дудаш М.І.) за роботу "Будь обережним, працюючи в полі!";

/Files/images/охорона5.jpg

- Тудовші Мар’яна, вихованка гуртка «Прикладне мистецтво» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Петраш С.М.) за роботу "Твоя безпека у твоїх руках";

/Files/images/охорона6.jpg

ІІІ місця

- Стець Рената, вихованець гуртка «Народні промисли» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Макар О.І.) за роботу "Безпека понад усе!";

/Files/images/охорона7.jpg

- Химинець Анастасія, вихованець гуртка «Прикладне мистецтво» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Петраш С.М.) за роботу "Стережись вогню!";

/Files/images/охорона8.jpg

- Шимон Руслан, вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Дудаш М.І.) за роботу "Працювати без спецодягу і головного убору небезпечно!";

/Files/images/охорона9.jpg

У ІІ – гій групі – віком від 11 до 14 років

І місця

- Гобан Аліна, вихованка гуртка «Народні промисли» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Попович Н.Ст.) за роботу "Твоє життя найцінніше";

/Files/images/охорона10.jpg

- Дудаш Дарья, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Дудаш М.І.) за роботу "Безпека на дорозі";

/Files/images/охорона11.jpg

ІІ місця

- Кошеля Олександр, вихованець гуртка «Народні промисли» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Попович Н.Ст.) за роботу "Безпека – запорука життя";

/Files/images/охорона12.jpg

- Даниш Анімаїса, вихованка гуртка «Народні промисли» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Юсько Є.М.) за роботу "Бережись вогню!";
/Files/images/охорона13.jpg

ІІІ місця

- Турзай Олександра, вихованка гуртка «Народні промисли» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Попович Н.Ст.) за роботу "Керуй своєю безпекою";

/Files/images/охорона14.jpg

- Павлишинець Аліна, вихованка гуртка «Народні промисли» Хустського районного Центру позашкільної роботи (кер. Попович Н.Ст.) за роботу "Все в твоїх руках";

/Files/images/охорона15.jpg

«Знай і люби свій край»- 2020

Протягом січня 2020 року, в Хустському районному Центрі позашкільної роботи пройшов І (районний) етап виставки - конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», метою якої є художньо-естетичне виховання учнівської молоді, формування в них поваги до національної культурної спадщини.

У конкурсі приймали участь вихованці гуртків з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Хустського районного Центру позашкільної роботи.

Всього представлено 75 учнівських робіт по таких номінаціями: «художнє плетіння, ткацтво», «художня вишивка», «м’яка іграшка», «вироби з тіста», «вироби з шкіри», «паперопластика та оригамі», «народна лялька», «вироби з соломки», «вироби з природного матеріалу», «ізонитка», «інша техніка», «в’язання спицями, гачком», «живопис», «графіка». Усі роботи представлені та оформлені згідно вимог. Перші місця відправлено у ІІ (обласний) етап виставки - конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». При підведенні підсумків виставки-конкурсу журі визначили переможців, а саме:

І – ша категорія, І місце

- Номінація: «Художня вишивка», «Троянди», Петраш Данієл, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС.jpg

- Номінація: «М’яка іграшка», «Бабаки» - сімейний оберіг, Петраш Андріана, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС1.jpg

- Номінація: «Вироби з тіста», «Мишка з сиром», Макар Софія, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Макар Оксана Іванівна;

/Files/images/ЗС2.jpg

- Номінація: «Вироби з шкіри», «Спогад», Тома Поліна, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Попович Неля Степанівна;

/Files/images/ЗС3.jpg

- Номінація: «Вироби з шкіри», «Квіткова мрія», Кінч Роман, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС4.jpg

- Номінація: «Паперопластика та оригамі», «Синичка», Макар Сергій, гурток «Народні умільці», керівник гуртка Макар Оксана Іванівна;

/Files/images/ЗС5.jpg

- Номінація: «Вироби з соломки», «Символ 2020 року», Мадай Ярослава Ю., гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС6.jpg

- Номінація: «Вироби з соломки», «Чобіток», Химинець Наталія, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС7.jpg

- Номінація: «Вироби з природного матеріалу», «Новорічна прикраса», Шамчук Богдан, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС8.jpg

- Номінація: «Інша техніка», «Тітонька Сова - мудра голова», Попович Ангеліна, гурток «Народні умільці», керівник гуртка Попович Неля Степанівна;

/Files/images/ЗС9.jpg

- Номінація: «Інша техніка», «Квіткова композиція», Дівинець Маріанна, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна.

/Files/images/ЗС10.jpg

І – ша категорія, ІІ місце

- Номінація: «В’язання спицями, гачком», «Веселий клоун», Мадай Ярослава В., гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС11.jpg

- Номінація: «Паперова пластика та оригамі», «Голуби миру», Дубей Владислава, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС12.jpg

- Номінація: «Паперова пластика та оригамі», «Україна», Цифра Олександр, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС13.jpg

- Номінація: «Паперова пластика та оригамі», «Веселі друзі», Гусак Максим, гурток «Народні умільці», керівник гуртка Попович Неля Степанівна;

/Files/images/ЗС14.jpg

- Номінація: «Вироби з природного матеріалу», «Їжачок», Турзай Василь, «Народні умільці», керівник гуртка Попович Неля Степанівна;

/Files/images/ЗС15.jpg

- Номінація: «Вироби з природного матеріалу», «Кавова насолода», Пучко Роман, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС16.jpg

- Номінація: «Інша техніка», «Зимова казка», Малета Аріна, гурток «Народні умільці», керівник гуртка Попович Неля Степанівна;

/Files/images/ЗС17.jpg

- Номінація: «Інша техніка», «Сувенірна дощечка», Дубей Тетяна, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС18.jpg

- Номінація: «Інша техніка», «Квіткове яйце», Хмара Валентина, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС19.jpg

- Номінація: «Інша техніка», «Бутилка-сувенір», Сарай Катерина, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС20.jpg

- Номінація: «Живопис», «Родинний двір», Онофрей Наталія, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна.

/Files/images/ЗС21.jpg

І – ша категорія, ІІІ місце

- Номінація «Народна лялька», «Лялька», Мондич Іванна, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС22.jpg

- Номінація: «Паперова пластика та оригамі», «Ніжність», Тудовші Мар’яна, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС23.jpg

- Номінація: «Паперова пластика та оригамі», «Ромашки», Химинець Анастасія, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС24.jpg

- Номінація: «Паперова пластика та оригамі», «Україна - мій рідний край», Плиска Юрій, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС25.jpg

- Номінація: «Ізонитка», «Кошенятко», Марканчук Валерія, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС26.jpg

- Номінація «Інша техніка», «Сувенір», Химишинець Марія, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Попович Неля Степанівна;

/Files/images/ЗС27.jpg

- Номінація «Інша техніка», «Квіти у вазі», Таркані Каріна, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна.

/Files/images/ЗС28.jpg

ІІ – га категорія, І місце

- Номінація: «Художнє плетіння, ткацтво», «Мереживо», Манзюк Олександра, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь Олеся Василівна;

/Files/images/ЗС29.jpg

- Номінація: «Художнє плетіння, ткацтво», «Рукавички для пані», Удодова Альона, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь Олеся Василівна;

/Files/images/ЗС30.jpg

- Номінація: «В’язання спицями, гачком», «Зимовий наряд», Кузьма Дар’я, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь Олеся Василівна;

/Files/images/ЗС31.jpg

- Номінація: «В’язання спицями, гачком», «Пастушок з ягнятами», Мазепа Богдана, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь Олеся Василівна;

/Files/images/ЗС32.jpg

- Номінація: «В’язання спицями, гачком», сумочка «Ведмедик», Вовчок Антоніна, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Юсько Євгенія Михайлівна;

/Files/images/ЗС33.jpg

- Номінація: «Народна лялька», «Ангел добра», Покришка Богдана, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС34.jpg

- Номінація: «Народна лялька», «Кумочка», Химишинець Ганна, гурток «Народні промисли» керівник гуртка Юсько Євгенія Михайлівна;

/Files/images/ЗС35.jpg

- Номінація: «Вироби з тіста», «Солодкий присмак свят», Голяк Ванеса, гурток «Образотворче мистецтво», керівник гуртка Дудаш Михайло Іванович;

/Files/images/ЗС36.jpg

- Номінація: «Бісероплетіння», «Зірка», Рущак Анастасія, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь Олеся Василівна;

/Files/images/ЗС37.jpg

- Номінація: «Бісероплетіння», Композиція «Лілея», Даниш Анімаїса, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь Олеся Василівна;

/Files/images/ЗС38.jpg

- Номінація: «Паперопластика та оригамі», «Вишневий цвіт», Довганич Олеся, гурток «Народні умільці», керівник гуртка Макар Оксана Іванівна;

/Files/images/ЗС39.jpg

- Номінація: «Вироби з соломки», «Берегиня хлібу», Драгуський Олександр, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС40.jpg

- Номінація: «Ізонитка», «Україна», Покришка Ганна, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС41.jpg

- Номінація: «Ізонитка», «Будиночок на щастя», Росоха Анастасія, гурток «Народні умільці», керівник гуртка Макар Оксана Іванівна;

/Files/images/ЗС42.jpg

- Номінація: «Вироби з природного матеріалу», «Новорічний вінок», Кошеля Олександр, «Народні промисли», керівник гуртка Попович Неля Степанівна;

/Files/images/ЗС43.jpg

- Номінація: «Вироби з природного матеріалу», «Снігур на калині», Ковач Катерина, гурток «Народні умільці», керівник гуртка Макар Оксана Іванівна;

/Files/images/ЗС44.jpg

- Номінація: «Інша техніка», «Дівчина», Павлишинець Домініка, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Попович Неля Степанівна;

/Files/images/ЗС45.jpg

- Номінація: «Інша техніка», «Веселкове деревце», Доромбей Неоніла, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Юсько Євгенія Михайлівна;

/Files/images/ЗС46.jpg

- Номінація: «Графіка», «Пташки які приносять Мир», Турзай Олександра, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Попович Неля Степанівна;

/Files/images/ЗС47.jpg

- Номінація: «Живопис», «Моя мур-мур», Дудаш Дарья, гурток «Образотворче мистецтво», керівник гуртка Дудаш Михайло Іванович.

/Files/images/ЗС48.jpg

ІІ – га категорія, ІІ місце

- Номінація: «В’язання спицями, гачком», «Кардигани», Ігнатко Марія, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь Олеся Василівна;

/Files/images/ЗС49.jpg

- Номінація: «В’язання спицями, гачком», «Дружок», Мадай Олександра, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС50.jpg

- Номінація: «В’язання спицями, гачком», «Панянка», Дівинець Вікторія, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС51.jpg

- Номінація: «В’язання спицями, гачком», «Фантазія», Лемак Юліанна, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Юсько Євгенія Михайлівна;

/Files/images/ЗС52.jpg

- Номінація: «Народна лялька», «Ангел-мотанка», Кострець Олександра, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС53.jpg

- Номінація: «М’яка іграшка», «Морська подушка», Онофрей Оксана, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС54.jpg

- Номінація: «Вироби з тіста», «Сонячні квіти», Молнар Аліна, гурток «Народні умільці», керівник гуртка Макар Оксана Іванівна;

/Files/images/ЗС55.jpg

- Номінація: «Інша техніка», «Бутилка - декупаж», Данча Віталія, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС56.jpg

- Номінація «Інша техніка», «Декоративна подушка», Тегза Антоніна, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Юсько Євгенія Михайлівна;

/Files/images/ЗС57.jpg

- Номінація «Інша техніка», «Осіння калина», Іляшкович Тетяна, гурток «Народні умільці», керівник гуртка Макар Оксана Іванівна;

/Files/images/ЗС58.jpg

- Номінація «Інша техніка», «Садиба», Данко Владислава, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна.

/Files/images/ЗС59.jpg

ІІ – га категорія, ІІІ місце

- Номінація: «В’язання спицями, гачком», «Ведмежатко», Тегза Антоніна, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Юсько Євгенія Михайлівна;

/Files/images/ЗС60.jpg

- Номінація: «Паперова пластика та оригамі», «Квіти радості», Войтюк Анастасія, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Юсько Євгенія Михайлівна;

/Files/images/ЗС61.jpg

- Номінація: «Лозоплетіння», «Корзинка», Кузьма Дар’я, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Юсько Євгенія Михайлівна;

/Files/images/ЗС63.jpg

- Номінація: «Вироби з природного матеріалу», «Веселе панно», Кузьма Ярина, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Юсько Євгенія Михайлівна;

/Files/images/ЗС64.jpg

- Номінація: «Інша техніка», «Дерево життя», Іллик Соломія, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Попович Неля Степанівна;

/Files/images/ЗС65.jpg

- Номінація: «Інша техніка», «Ниткова бутилка сувенір», Баланда Тетяна, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС66.jpg

- Номінація «Інша техніка», «Патріотичне дерево», Плиска Святослав, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна.

/Files/images/ЗС67.jpg

ІІІ – тя категорія, І місце

Номінація: «Художня вишивка», «Сови», Дівинець Неля, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Петраш Світлана Михайлівна;

/Files/images/ЗС68.jpg

- Номінація: «В’язання спицями, гачком», «Кросівки», Паканич Євгенія, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь Олеся Василівна;

/Files/images/ЗС69.jpg

- Номінація: «В’язання спицями, гачком», «Вихідний наряд», Дзябко Тетяна, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь Олеся Василівна;

/Files/images/ЗС70.jpg

- Номінація: «Графіка», «3 D графіка», Паканич Євгенія, гурток «Рукоділля», керівник гуртка Бонь Олеся Василівна;

/Files/images/ЗС71.jpg

- Номінація: «Живопис», «Маки», Яким Ганна, гурток «Прикладні мистецтва», керівник гуртка Федорюк Ганна Василівна;

/Files/images/ЗС72.jpg

- Номінація: «Живопис», «Зимові свята», Густей Іванна, гурток «Образотворче мистецтво», керівник гуртка Дудаш Михайло Іванович.

/Files/images/ЗС73.jpg

ІІІ – тя категорія, ІІ місце

- Номінація: «Інша техніка», «Троянди для мами», Дзябко Тетяна, гурток «Народні промисли», керівник гуртка Юсько Євгенія Михайлівна.

/Files/images/ЗС74.jpg

«Новий рік дарує казку»

Новий Рік – це свято, яке дарує казку буквально всім людям на Землі у кожній країні, у кожній родині діти й дорослі готуються до цього свята, чекаючи нових радісних подій, барвистих подарунків, дивних чудес і виконання заповітних бажань. Тож у Хустському районному Центрі позашкільної роботи 28.12.2019 року пройшло також неменш казкове новорічне свято під девізом: «Новий рік дарує казку» у якому були учасниками найактивніші вихованці гуртків Хустського районного Центру позашкільної роботи де всі показали свої таланти.

Окрасою свята звичайно була струнка, пишна, пахуча новорічна ялинка, яку опутували різнокольорові гірлянди, тому вона наче казкова лісова принцеса доповнила святковий настрій.

Свято Хустського районного Центру позашкільної роботи організувати та провели методисти – Федорюк Г.В. та Угляй Н.І., музичне оформлення культорганізатором – Бонь О.В. Казкові персонажі свята Дід Мороз та Снігурочка вихованці фольклорного гуртка на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Ковач К.В., поліцейський – Шамчук Богдан, вихованець гуртка «Прикладні мистецтва» на базі Нижньоселищенської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/НР 2020.jpg

/Files/images/НР1 2020.jpg

Урочисте новорічне свято Хустського районного Центру позашкільної роботи відкрив найголовніший герой Новорічного свята в установі - директор Антонюк Г.І., яка привітала усіх присутніх керівників гуртків та вихованців з наступающими Новорічними та Різдвяними святами.

/Files/images/НР2 2020.jpg

Першими розпочали новорічне свято гуртківці танцювального гуртка на базі Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст., із запальним танцем «Дружба», керівник Червеняк В.Й.

/Files/images/НР3 2020.jpg

Продовжили свято вихованці гуртків «Народні умільці» та «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. з піснею «Старий рік минає», керівник Макар О.І.

/Files/images/НР4 2020.jpg

Участь вихованців у неймовірно веселому та вітамінному конкурсі «Хто швидше з'їсть яблуко? »

/Files/images/НР5 2020.jpg

Порадували усіх присутніх сценкою «Сільське життя» та Різдвяними колядками вихованці гуртка «Прикладні мистецтва» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Петраш С.М.

/Files/images/НР6 2020.jpg

/Files/images/НР7 2020.jpg

З радістю завітали до нас на Новорічне свято вихованці гуртків " Народні промисли" та " Народні умільці" на базі Л. Полянської ЗОШ І - ІІІ ст., керівник Попович Н.С.

/Files/images/НР8 2020.jpg

/Files/images/НР9 2020.jpg

Сучасний танцем продемонстрували вихованці танцювального гуртка на базі Березівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Тегза О.І.

/Files/images/НР10 2020.jpg

Новорічним дійством «Вертеп» нас порадували вихованці фольклорного гуртка на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Ковач К.В.

/Files/images/НР11 2020.jpg

Для пошуку наших найголовніших казкових героїв Діда Мороза та Снігуроньки ми запросили полісмена – Шамчука Богдана, вихованця гуртка «Прикладні мистецтва» на базі Нижньоселищенської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Федорюк Г.В.

/Files/images/НР12 2020.jpg

У ході розслідування нам допомогли у пошуках Діда Мороза та Снігуроньки вихованці танцювального гуртка на базі Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Червеняк В.Й.Танець «Полісменів».

/Files/images/НР13 2020.jpg

З новорічними привітаннями та чудовим танцем «Сон» продовжили виступ вихованці гуртка «Прикладні мистецтва» на базі Нижньоселищенської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Федорюк Г.В.

/Files/images/НР14 2020.jpg

/Files/images/НР15 2020.jpg

З Колядками до нас завітали гуртки «Народні промисли» та «Рукоділля» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Юсько Є.М.

/Files/images/НР16 2020.jpg

Поліція стримала слово і знайшли нам нашого Діда Мороза та Снігурку та привезли на наше новорічне свято для гуртківців Центру позашкільної роботи «Новий рік дарує казку»

/Files/images/НР17 2020.jpg

З Новорічними вітаннями нас порадували вихованці «Образотворчого мистецтва» на базі Данилівського НВК, керівник Дудаш М.І.

/Files/images/НР18 2020.jpg

А для хорошого настрою нашого Діда Мороза, Снігурочки та усіх присутніх на Новорічному святі порадували вихованці танцювального гуртка з танцем «Новий рік іде по землі»

/Files/images/НР19 2020.jpg

/Files/images/НР21 2020.jpg

На завершення свята нас зачарували співучі голоси вокального гуртка на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Ковач К.В.

І звичайно новорічне свято не пройшло без подарунків Діда Мороза та вітання усіх хто створив казковий настрій у Хустському районному Центрі поза.шкільної роботи

/Files/images/НР23 2020.jpg

Всі один одного вітали зі святом, бажали щастя та успіхів у Новому 2020 році. Скрізь панувала атмосфера дружелюбності, спільності і чарівного свята.

/Files/images/НР22 2020.jpg

Семінар педагогів-організаторів на тему: «Військово-патріотичне та громадянське виховання школярів»

17 грудня 2019р в Хустському районному Центрі позашкільної роботи відбувся районний семінар педагогів-організаторів на тему «Військово-патріотичне та громадянське виховання школярів». На семінарі були обговорені безліч питань патріотичного та громадського виховання, а також кожен з педагогів поділились своїм досвідом, а саме: Шкарампота Оксана Антонівна (Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст.), Пацкан Ольга Романівна (Нанківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Сиротяк Оксана Михайлівна (Нижньобистрівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Чопей Тетяна Василівна (Кошелівська ЗОШ І-ІІІ ст.)

ВІЛ/ СНІД. Про це потрібно знати, щоб захиститись.

Щорічно 1 грудня в усьому світі відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Сьогодні масштаби поширення вірусу імунодефіциту людини набули глобального характеру і постають реальною загрозою соціально-економічному розвитку більшості країн світу. Найбільш поширені проблема є між підлітковим віком та їх необізнаності в даній проблемі. З різними питання підійшли до даної проблеми в Хустському районному Центрі позашкільної роботи провівши тренінгове заняття та годину спілкування.

3 грудня 2019р. Наталія Угляй, методист Центру позашкільної роботи, керівник гуртка «Школа лідер» провела тренінгове заняття «ВІЛ-інфекція. СНІД».

5 грудня організована година спілкування для підлітків-інструкторів «Школи лідер» з представником райполіклініки кабінету «Довіри», лікарем-інфекціоністом Канюка Оленою Дмитрівною, яка надала детальну інформацію про шляхи передачі ВІЛ-інфекції, статистичні дані на території Закарпатської області та розповіла з власного досвіду кілька реальних історій, чим зацікавила учнів.

/Files/images/аве1.jpg

/Files/images/аве2.jpg

«ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ»

30 листопада 2019 року в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості "ПАДІЮН" пройшов обласний підсумковий етап конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему: "Захисники України: історія та сьогодення". Вихованка гуртка "Образотворче мистецтво" Хустського районного Центру позашкільної роботи на базі Данилівської НВК, Берец Дарина (керівник гуртка - Дудаш М.І.) також була учасницею свята.

/Files/images/авв1.jpg

"Захистимо Україну" (номінація "малюнок")

/Files/images/аав2.jpg

Організаційне засідання органу учнівського самоврядування хустського районного центру позашкільної роботи "гуртківська рада"

27 листопада 2019 р. в Хустському районному Центрі позашкільної роботи відбулось організаційне засідання організаційне засідання органу учнівського самоврядування «Гуртківська рада».

За порядком денним першим пунктом, методист центру позашкільної роботи, координатор учнівського самоврядування Наталія Угляй ознайомила всіх з структурою та статусом «Гуртківської ради».

/Files/images/гурт р.jpg

/Files/images/гурт ра.jpg

Згідно другого пункту – вибори голови, заступника та голів «Гуртківської ради», кожен з учасників мав змогу проявити свою творчу, креативну особистість. За підсумками відкритого голосування обрано новий склад «Гуртківської ради». Президентом стала Гивстеш Олександра (вихованка гуртка «Народні промисли» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. кер. Макар О.І.)

/Files/images/гурт рад.jpg

Заступник – Покришка Богдана (вихованка гуртка «Прикладні мистецтва» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Федорюк Г.В.)

/Files/images/гурт рада.jpg

Гуманітарний сектор

Голова – Шутко Євгенія (танцювальний гурток на базі Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Червеняк В.Й.)

Члени: Волощук Ангеліна (танцювальний гурток на базі Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Червеняк В.Й.), Шутко Ірина (танцювальний гурток на базі Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Червеняк В.Й.), Белей Вікторія (танцювальний гурток на базі Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Червеняк В.Й.)

/Files/images/гурт рада1.jpg

/Files/images/гурт рада2.jpg

Художньо-естетичний сектор

Голова – Хома Антоніна (танцювальний гурток на базі Березівської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Тегза О.І.)

Члени: Малета Неля (фольклорний гурток на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Ковач К.В.), Пацкан Богдана (вокальний гурток на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Ковач К.В.)

/Files/images/гурт рада3.jpg

/Files/images/гурт рада4.jpg

Декоративно-прикладний сектор

Голова – Турзай Олександра (гурток «Народні промисли» на базі Л,Полянської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Попович Н.С.)

Члени: Гутей Іванна (гурток «Образотворче мистецтво» на базі Данилівського НВК , кер. Дудаш М.І.), Петраш Андріана (гурток «Прикладне мистецтво» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Петраш С.М.), Дудаш Дарья (гурток «Образотворче мистецтво» на базі Данилівського НВК, кер. Дудаш М.І.), Бабич Олександра (гурток «Народні умільці» на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст. , кер. Макар О.І.), Кострець Олександра (гурток «Прикладне мистецтво» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Федорюк Г.В..), Плиска Святослав (гурток «Прикладне мистецтво» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Петраш С.М.), Тегза Антоніна (гурток «Народні промисли» на базі Горінчевської ЗОШ І-ІІІ ст. кер. Юсько Є.І.), Вовчок Антоніна гурток «Рукоділля» на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. кер. Юсько Є.І.), Берец Вікторія (гурток «Народні промисли» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Попович Н.В.), Фетько Дарина (гурток «Народні умільці» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Попович Н.В.), Кузьма Дар’я (гурток «Рукоділля» на базі Горінчевської ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Бонь О.В.

/Files/images/гурт рада5.jpg

/Files/images/гурт рада6.jpg

Третім пунктом обговорено багато різних питань, одним з яких Всеукраїнська акція «16 днів проти насилля», яка проходить в Центрі позашкільної роботи.

/Files/images/гурт рада7.jpg

/Files/images/гурт рада9.jpg

/Files/images/гурт рада8.jpg

Всім учасникам було цікаво та повчально. Вони залишилися з позитивними емоціями.

«ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ»

У листопаді 2019 року в районному методичному кабінеті відділу освіти, молоді та спорту Хустської районної державної адміністрації пройшов підсумок ІІ (районного) етапу обласного конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему: "Захисники України: історія та сьогодення". Вихованці гуртків Хустського районного Центру позашкільної роботи також отримали призові місця у номінації "Малюнок", а саме: І місце – Берец Дарина, вихованка гуртка "Образотворче мистецтво" на базі Данилівської НВК, (керівник Дудаш М.І.) за роботу "Захистимо Україну"

/Files/images/аав2.jpg

ІІІ місце – Кузьма Ярина Віталіївна, вихованка гуртка "Народні промисли" на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст., (керівник Бонь О. В.) за роботу "Оберігати назавжди"

/Files/images/аав.jpg

ІІІ місце - Вовканець Христина Романівна, вихованка гуртка "Народні умільці" на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., (керівник Макар О.І.) за роботу "Козацькому роду нема переводу"

/Files/images/аав6.jpg

Робота "Захистимо Україну" Берец Дарини, вихованки гуртка "Образотворче мистецтво" на базі Данилівського НВК, (керівник Дудаш М.І.) відправлена для участі у ІІІ обласному етапі вконкурсі літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему: "Захисники України: історія та сьогодення" в Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості "ПАДІЮН" м. Ужгород.

«ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ»

З метою піднесення бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню Україні та її народу, посилання суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі у жовтні 2019 року у Хустському районному Центрі позашкільної роботи пройшов І (внутрішній) етап щодо літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему: «Захисники України: історія та сьогодення». На участь у конкурсі було представлено 20 робіт у номінації «малюнок» та 1 робота у номінації «лист». Усі роботи оформлені згідно вимог положення. Конкурс проводився у таких номінаціях як: «Лист» (для учнів 7-9 класів), «Вірш» (для учнів 9-10 класів», «Малюнок» (для учнів 5-7 класів), «Фоторобота» (для учнів 8-10 класів). При підведенні підсумків визначені місця по таких номінаціях: Номінація «Лист» ( для учнів 9-10 класів)
І-ше місце - Ковач Яна Василівна, вихованка гуртка "Фольклорний" на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу "Лист солдату" кер. Ковач К.В.
Номінація «Малюнок» (для учнів 5-7 класів)
І-ше місце - Кузьма Ярина Віталіївна, вихованка гуртка "Народні промисли" на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу "Оберігати назавжди" кер. Бонь О. В.

/Files/images/аав.jpg

І-ше місце - Тегза Антоніна Василівна, вихованка гуртка "Народні промисли" на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу " Живи заради майбутнього " кер. Бонь О. В.

/Files/images/аав1.jpg

І-ше місце - Берец Дарина Сергіївна, вихованець гуртка "Образотворче мистецтво" на базі Данилівської НВК, за роботу "Захистимо Україну" кер. Дудаш М.І.

/Files/images/аав2.jpg

ІІ-ге місце - Петраш Андріана Іванівна, вихованка гуртка "Прикладні мистецтва" на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст. за роботу "Захистимо Україну" кер. Петраш С.М.

/Files/images/аав3.jpg

ІІ-ге місце - Юрчик Микола Володимирович, вихованець гуртка "Народні промисли" на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу "Зупинемо війну" кер. Бонь О. В.

/Files/images/аав4.jpg

ІІ-ге місце - Турзай Олександра Юріївна, вихованка гуртка "Народні промисли" на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу "Повернення додому" кер.Попович Н.С

/Files/images/аав5.jpg

ІІІ-тє місце - Вовканець Христина Романівна, вихованка гуртка "Народні умільці" на базі Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу "Козацькому роду нема переводу" кер. Макар О.І.

/Files/images/аав6.jpg

ІІІ-тє місце - Фетько Каріна Юріївна, вихованка гуртка "Народні промисли" на базі Липецькополянської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу "Браття" кер. Попович Н.С.

/Files/images/аав7.jpg

ІІІ-тє місце - Покришка Богдана Володимирівна, вихованка гуртка "Прикладні мистецтва" на базі Нижньоселищенської ЗОШ І-ІІІ ст., за роботу "Козак - патріот " кер. Федорюк Г.В.

/Files/images/аав8.jpg

Роботи переможців І етапу відправлені у ІІ етап (районний) в районний методичний кабінет відділу освіти Хустської районної державної адміністрації.

«Спільна робота позашкільного навчального закладу та школи з розвитку природних здібностей та обдарованих учнів».

Позашкільна освіта –це та освіта, яка справді дає можливість дитині віднайти свою сутність.

/Files/images/ака.jpg
Позашкільна діяльність розглядається сьогодні як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків та нахилів, створення умов розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва. Забезпечення при цьому можливості щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву природних здібностей. Хустський районний Центр позашкільної роботи співпрацює з різними організаціями, товариствами, вищими навчальними закладами, батьківською горомадськістю, але найбільш дієвою є співпраця з загальноосвітніми навчальними закладами району.
12 листопада 2019 року в Хустському районному Центрі позашкільної роботи було проведено районний семінар педагогів-організаторів на тему: «Спільна робота позашкільного навчального закладу та школи з розвитку природних здібностей та обдарованих учнів». На семінарі були розглянуті такі питання:
1.Стан вихованості учнів школи та позашкільних гуртків: сформованість патріотичних, громадських та гуманістичних рис, світоглядних основ, духовності, моральних рис, сутнісно оцінних умінь і навичок.
2.Підвищення якості змісту надання позашкільної освіти дітям сільського регіону шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.
3.Співпраця педагога-організатора з класними керівниками в реалізації масових форм позакласної роботи з дітьми.
Своїм досвідом роботи, про співпрацю з позашкільними закладами, поділились педагоги-організатори таких шкіл району: Ковач Т.М. педагог-організатор Золотарівської ЗОШ І-ІІІст.

/Files/images/ака1.jpg

Бабич О.І.- педагог-організатор Данилівського НВК
/Files/images/ака2.jpg

«Застосування інноваційних форм та методів роботи у діяльності педагога-організатора».

Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

08 жовтня 2019 року в Хустському районному Центрі позашкільної роботи було проведено районний семінар педагогів-організаторів на тему: «Застосування інноваційних форм та методів роботи у діяльності педагога-організатора».

/Files/images/сем3.jpg

На семінарі були розглянуті такі питання:
 1. 1. Особливості застосування інноваційних форм та методів роботи у діяльності педагога-організатора.
 2. 2. Удосконалення роботи з батьківською громадськістю.
 3. 3. Практичні основи впровадження інноваційних масових форм позакласної роботи з дітьми (ярмарок, марафонів, флеш-мобів, ін.).
Своїм досвідом роботи, а саме, які інноваційні форми та методи використовують у своїй роботі, поділились педагоги-організатори таких шкіл району:
Селемонка А.Д.- педагог-організатор Велятинської ЗОШ І-ІІІст.

/Files/images/сем6.jpg

Щербан Л.В.- педагог-організатор Боронявської ЗОШ І-ІІІст.

/Files/images/сем5.jpg

Гушовська Н.І.- педагог-організатор Горінчівської ЗОШ І-ІІІст.

/Files/images/сем7.jpg

Попович І.Ю.- педагог-організатор Вишківського НВК

/Files/images/сем8.jpg

Ревть В.М. - педагог-організатор Березівської ЗОШ І-ІІІст.

/Files/images/сем9.jpg

Саме інноваційні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості.

Вернісаж дитячої творчості 2019р.

Осінь у нашому регіоні надзвичайно красива, вона здатна налаштувати на ліричний лад і надати романтичний настрій. Саме в осінній день, 5 жовтня 2019 році в Хустському районному Центрі позашкільної роботи відбувсяДень відкритих дверей під гаслом «Вернісаж дитячої творчості».Це гарне осіннє свято, яке дуже полюбляють гуртківці Центру позашкільної роботи і творчі діти.В цей осінній день установа гостинно відкриває двері для всіх тих, хто прагне удосконалення, пошуку нового, хто вміє фантазувати, мріяти, веселитись, співати та танцювати. В Центрі позашкільної роботи дуже цікаво. Є безліч різноманітних гуртків за різними напрямками діяльності, де кожен може знайти свою справу до душі, може реалізувати себе в тому чи іншому напрямку.
На оповитий жовтогарячими барвами святковийзал установи зійшлися вихованці, батьки та гості. Присутні мали змогу відвідати творчі майстерні гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, послухати українські мелодії у виконанні гуртків естетичного напрямку та підняти настрій чудовими запальними танцями.
Офіційно свято розпочалось з Гімна України у виконанні Малета Нелі вихованки вокального гуртка на базі Золотаревської ЗОШ І-ІІ ст. керівник Ковач К.В.

/Files/images/вр.jpg

Першими запалили зал вихованці танцювального гуртка на базі Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Червеняк В.Й.

/Files/images/вр1.jpg

/Files/images/вр2.jpg

Про мистецтво творити красу своїми руками продемонстрували вихованці гуртка «Прикладне мистецтва» на базі Н.Селищенської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Федорюк Г.В.

/Files/images/вр3.jpg

Святковий настрій учасникам заходу подарували вихованці вокального гуртка на базі Золотаревської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Ковач К.В.

/Files/images/вр4.jpg

Про діяльність творити красу та надавати друге життя речам розповіли та продемонстрували вихованці гуртка «Прикладне мистецтво» на базі Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Петраш С.М.

/Files/images/вр5.jpg

Зарядили своєю енергією, запальні вихованців танцювального гуртка на базі Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Червеняк В.Й.

/Files/images/вр6.jpg

/Files/images/вр7.jpg

Про мистецтво творити речі з підручних матеріалів своїми руками розповіли вихованці гуртків «Народні промисли» та «Народні умільці» на базі Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Попович Н.С.

/Files/images/вр8.jpg

Про фольклор та традиції рідного краю продемонстрували вихованці фольклорного гуртка на базі Золотаревської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Ковач К.В.

/Files/images/вр9.jpg

/Files/images/вр10.jpg

Про майстерність вишивки розповіли вихованців гуртків «Народні умільці» та «Народні промисли» а базі Золотаревської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Макар О.І.

/Files/images/вр11.jpg

Хороший артистизм продемонстрували вихованці фольклорного гуртка на базі Золотаревської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Ковач К.В.

/Files/images/вр12.jpg

Про майстерність в’язання розповіли вихованців гуртків «Рукоділля» та «Народні промисли» на базі Горінчевської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Бонь О.В.

/Files/images/вр13.jpg

Позитиву учасникам додали вихованці танцювального гуртка на базі Березівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Текза О.І.

/Files/images/вр14.jpg

Про свою креативну фантазію та спосіб творити картини розповіли вихованці гуртка «Образотворче мистецтво» на базі Данилівського навчально-виховного комплексу, керівник Дудаш М.І.

/Files/images/вр15.jpg

Підняли настрій учасникам вихованці танцювального гуртка на базі Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Червеняк В.Й.

/Files/images/вр16.jpg

/Files/images/вр17.jpg

/Files/images/вр18.jpg

Наприкінці свята директор Центру позашкільної роботи Ганна Іванівна Антонюк привітала всіх педагогів з професійним святом.

/Files/images/вр19.jpg

Відмінно допомогли урізноманітнити даний захід, заздалегідь підготовлені вихованці установи. Завдяки спільній роботі свято пройшло по-справжньому веселим і незабутнім.

/Files/images/вр20.jpg

«Учнівське самоврядування як спосіб організації життя колективу».

Сьогодні вони – діти,
а завтра –народ держави Україна!

Почуття відповідальності ми розуміємо як інтегральне особистісне новоутворення дітей шкільного віку, яке виявляється як здатність усвідомлено брати на себе прості навчальні, моральні та громадські зобов’язання, чітко дотримуватись їх виконання та передбачати наслідки власних наближених дій.
Сьогодні кожен творчо працюючий вчитель не мислить результативності своєї роботи без співдружності з дитячим колективом, без навчання дітей навичок колективної роботи, розвиток їх творчих ініціатив.

/Files/images/семінар123.jpg

17 вересня 2019 року в Хустському районному Центрі позашкільної роботи було проведено районний семінар педагогів-організаторів на тему: «Учнівське самоврядування як спосіб організації життя колективу».
На семінарі були розглянуті такі питання:

1. Інноваційні методи та форми роботи в організації учнівського самоврядування.

2. Актив у школі, як засіб поліпшення якості навчально-виховного процесу.
3. Організація роботи з молодшими школярами та старшокласниками.
Учнівське самоврядування – це засіб розширення діапазону діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, можливостей для їх об’єднання, творчого пошуку, виявлення ініціативи. Це засіб навчитися жити й працювати за законами демократичного суспільства, де існують гуманістичні відносини між людьми.
Відвідала семінар, волонтер Надія Володимирівна Бузіна (Мальцева), яка нагородила подяками 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади колективи закладів освіти Хустського району за участь у благодійній акції „Привітай солдата зі святом”.

/Files/images/семінар12.jpg

/Files/images/семінар1234.jpg

/Files/images/семінар12345.jpg

«Підсумки діяльності закладу в 2018-2019 н.р. та завдання педколективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу в 2019-2020 н.р.»

Якщо вчитель відчуває тільки любов до учня,як батько, мати,він буде кращим за того вчителя, який прочитав усі книжки, але не відчуває любові ні до справи, ні до учня. Якщо учитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – досконалий учитель". Л.Толстой

Саме «досконалі» керівники гуртків, тобто керівники, які люблять свою роботу та люблять своїх вихованців, зібрались в Хустському районному Центрі позашкільної роботи 4 вересня 2019 року. На базі установи було проведено педраду працівників Центру позашкільної роботи з порядком денним:
1.1.Педагогічний аналіз роботи Хустського районного Центру позашкільної роботи за 2018-2019 н. р. та основні завдання на 2019-2020 н.р.
Петраш С.М.- заступник директора ЦПР
1.2.Комплектація гуртків. Особливості оформлення документації гурткової роботи.
Антонюк Г.І.- директор ЦПР
1.3.Впровадження в практику нових форм і методів заняття гуртків.
Федорюк Г.В. - методист ЦПР
1.4.Затвердження плану роботи на 2019-2020 навчальний рік.
Угляй Н.І.-методист

«Педагогічна майстерність та професійна компетентність педагога-організатора».

«Робота педагога — це творчість, а не буденне наштовхування в дітей знань». Справжній вчитель-майстер не може жити без творчості, повторюючи одне й те саме все своє життя. Тільки творчий педагог може розвинути творчі можливості, творчі здібності дітей».
В. Сухомлинський
Сучасна школа чекає нового вчителя, який має високу фахову кваліфікацію та професійну культуру, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища й факти, критично оцінювати й творчо сприймати педагогічну дійсність. Високі вимоги до сучасного педагога зумовлені об’єктивними потребами суспільства, новими завданнями, які ставить перед нами життя.
Процес оновлення неможливий безвдосконалення професійної компетентності учителя— усвідомлення себе як інноваційної особистості шляхом самоаналізу власного «Я», відходу від стереотипів, відкритості до нового досвіду і готовності до змін. Нинішній школі потрібен педагог-психолог, дослідник, науковець, актор, здатний креативно вирішувати професійні завдання, співпрацювати з іншими та вести за собою. Одним словом той, хто любить і розуміє дітей.
27 серпня 2019 року в Хустському районному Центрі позашкільної роботи було проведено районний семінар педагогів-організаторів на тему: «Педагогічна майстерність та професійна компетентність педагога-організатора». На семінарі були розглянуті такі питання:
1. Планування виховної роботи в школі на 2019-2020 н.р.
2. Модель професійної компетентності педагога-організатора. Посадові обов’язки.
3. Впровадження інноваційних технологій в професійну діяльність педагога – організатора з метою підвищення педагогічної майстерності.
4. Роль творчої ініціативної групи педагогів–організаторів у формуванні ціннісної культури виховного процесу.

" ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ КРАЙ "

У червні 2019 року Українським державним центром позашкільної освіти було проведено оцінку експонатів представлених на Всеукраїнську виставку-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва " ЗНАЙ І ЛЮБИ СВІЙ КРАЙ".
У конкурсі-виставці приймало участь понад 1854 роботи з усіх областей України за різними техніками виконання.
Серед виконавців були відзначені вихованці Хустського районного Центру позашкільної роботи, а саме: Дипломом І ступеня нагороджена Покришка Богдана Володимирівна, вихованка гуртка " Прикладні мистецтва" Хустського районного Центру позашкільної роботи на базі Нижньоселищенської ЗОШ І - ІІІ ст., за роботу " Лебеді", керівник Федорюк Г.В.

/Files/images/ап7.jpg

/Files/images/ап8.jpg

Дипломом ІІІ ступеня нагороджена Паканич Євгенія Віталіївна, вихованка гуртка " Рукоділля" Хустського районного Центру позашкільної роботи на базі Горінчівської ЗОШ І - ІІІ ст., за роботу Хустинка " Квітка", керівник Бонь О.В.

/Files/images/ап9.jpg

/Files/images/ап10.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2178

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.