Повернутися до звичайного режиму

Ви молоді? І ви на роздоріжжі?
Ми будь-коли чекаємо на вас!
Приходьте і ставайте здоровіші,
І рівний-рівному ви будете у нас!
/Files/images/Країна.png
Ці слова є запрошення до тренінгового курсу навчання підлітків – інструкторів школи «Лідер» Хустського районного Центру позашкільної роботи, школи, в якій на сьогоднішній день навчається 90 учні шкіл Хустського району. Підготовка підлітків - інструкторів ведеться вже понад 15 років з питань попередження алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом.
Робота школи «Лідер» базувалась на 2-х програмах: комплексної програми «Діалог» та «Сприяння просвітницької роботи «рівний - рівному» серед духовного і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, молоді щодо здорового способу. Заняття в гуртку проходять за програмою Міністерства освіти України, яка спрямована на виховання у підлітків відповідального ставлення до особистого здоров’я.
Метод «Рівний – рівному» (англ.. „peer edulation”) відомий давно. Він супроводжує історичний розвиток людства, мабуть, з моменту його виникнення (у повсякденному житті ми більше довіряємо інформації, яку отримуємо від однолітків). Однак із середини ХІХ ст.. цей спосіб поширення інформації та передачі знань не розглядався як метод навчання. Переваги цього методу в тому, що
- молоді люди постійно перебувають з однолітками (тоді, як професіонали – тимчасово/ навчають;
- молоді люди розуміють, що означає бути молодим (дорослі намагаються зрозуміти молодих, згадуючи себе в такому віці);
- молоді люди розуміють один одного, використовуючи невербальні та вербальні засоби спілкування, знають ті самі слова – „сленг” (дорослі мають вивчати сленг).
Ці переваги роблять метод «рівний-рівному» дедалі популярнішим та ефективним методом пропаганди здорового способу життя серед учнів Хустського району. Відтак завданням підлітків – інструкторів школи «Лідер» є щомісячне пропагування здорового способу життя серед своїх однолітків – учнів шкіл Хустського району.

План проведення районних заходів підлітками - інструкторами школи «Лідер»
на ІІ півріччя 2016 – 2017 н.р.

№ п.п. Назва заходу Де проводиться Термін проведення Відповідальні
1. Тренінгове заняття на тему: «Стать та міжстатеві стосунки» Школи Хустського району Лютий Підлітки інструктори школи «Лідер»
2. Тренінгове заняття на тему: «Загроза шкідливих звичок» Школи Хустського району Березень Підлітки інструктори школи «Лідер»
3. Тренінгове заняття на тему: «Шануй здоров’я змолоду» Школи Хустського району Квітень Підлітки інструктори школи «Лідер»
4. Конкурс інформаційних буклетів на тему: «Молодь обирає здоровий спосіб життя» Школи Хустського району Травень Підлітки інструктори школи «Лідер»

План проведення районних заходів підлітками - інструкторами школи «Лідер»
на І півріччя 2016 – 2017 н.р.

№ п.п. Назва заходу Де проводиться Термін проведення Відповідальні

1. Тренінгове заняття на тему: «Захист психічного здоров я» Школи Хустського району Жовтень Підлітки інструктори школи «Лідер»
2. Тренінгове заняття на тему: «З толерантністю в кожному серці» Школи Хустського району Листопад Підлітки інструктори школи «Лідер»
3. Конкурс інформаційних листівок на тему: «ВІЛ/СНІД – повинен знати, щоб жити» Школи Хустського району Грудень Підлітки інструктори школи «Лідер»

ТРЕНІНГ
Тема. Наркотики. Не дай себе обдурити.

МЕТА.

Освітня: ознайомити підлітків з проблемами, пов'язаними з вживанням наркотиків, переконати їх у небезпечності перших спроб наркотичних речовин.
Розвиваюча: формувати навички, що запобігають вживанню наркотичних речовин.
Виховна: формувати свідоме дбайливе ставлення до власного здоров’я.

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ: «мозковий штурм», «мікрофон», «незакінчене речення», робота в парах, презентація «Шкідливі звички. Не дай себе обдурити».


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

1.Організаційні настанови
Цей етап призначений для створення доброзичливої атмосфери, заохочення спілкування. Він задає тон подальшій роботі тренінгу.

Вступ.
Вчитель оголошує мету та задачі тренінгу. Розповідає про власні очікування та побажання стосовно даного тренінгу.
Вчитель задає учням запитання:
· як ви думаєте, з якою метою вас запросили на тренінг?
· що ви б хотіли отримати в ході цього тренінгу?
Ознайомлення учнів з правилами роботи (вчитель коротко оголошує правила роботи та пояснює їхній зміст).

2.0цінка рівня інформованості

Актуалізація проблеми.
Вчитель просить групу відповісти на питання.
Перелік запитань:
чи існує проблема наркоманії в нашому суспільстві?
чи наражалися на цю проблему ви чи близькі вам люди?
що ви відчували, коли стикалися з цією проблемою?
наскільки це явище небезпечне для підлітків та молоді?
чи знаєте ви людей, які загинули від передозування?
Після цього вчитель розповідає про розвиток ситуації в останні роки.
Необхідно зробити висновок, що ця проблема є актуальною особисто для підлітка або людей, яких він знає.

3.Мозковий штурм "Чому люди вживають наркотики?"

Вчитель фіксує на дошці такі ідеї щодо причин вживання наркотиків:
· цікаво;
· щоб відчути нові враження;
· на зло батькам;
· це модно;
· щоб зняти біль;
· щоб почуватися "своїм " у компанії.
Узагальнюючи, важливо зробити висновок: практично у кожному випадку людина сама приймає рішення, вживати наркотик, чи ні.

4.Інформаційний блок

Перегляд презентації «Вплив наркотиків на організм людини». Ігрова вправа «Спірні твердження».
Вправа дає можливість кожному учаснику з'ясувати свої погляди на проблему наркоманії.
Матеріали: 4 великих аркуші паперу з надписами «повністю згоден», «згоден, але з певними обмовленнями», «абсолютно не згоден», «не знаю, не впевнений». Ці аркуші слід прикріпити до чотирьох стін кімнати. Учитель зачитує спірні твердження, пов'язані з проблемою наркоманії. Учасники повинні підійти до того аркушу, на якому відображено їхню думку стосовно цього твердження. Учасників просять пояснити, чому вони обрали саме ці твердження. Після пояснень різних поглядів учасникам надається можливість перейти до аркушів, які тепер більше відповідають їхній позиції.
Твердження
· наркоманія - це злочин.
· легкі наркотики нешкідливі.
· Наркоманія - це хвороба.
· припинити вживання наркотиків можна у будь-який момент.
· багато підлітків починають вживати наркотики "за компанію".
· наркоман може померти від СНІДу .
· продаж наркотиків не переслідується законом.
· треба, щоб наркомани могли безкоштовно отримувати чисті голки та шприци.

5. Етап надбання практичних навичок

Обговорення. Вчитель нагадує учням, що людині необхідно навчитися приймати ефективні для себе рішення, щоб у ситуації вибору вона могла сказати "ні".
Вправа "Шприц".
Учасники сідають у колі. Завдання: придумати 10 варіантів пропозиції вжити наркотик і 10 варіантів відмови від прийняття наркотику. Відмова повинна бути тактичною, але твердою. Час, відведений на роботу пари, З хвилини.
Обговорення.
· Чи легко було підбирати належні відмови?
· Які з вимовлених варіантів були найбільш ефективними відмовами? чому?

· Як почували себе учасники в ролі того, хто умовляє, і того, хто відмовляється?

6. Рольова гра

6.Завершення роботи.
На цьому етапі слід підвести підсумки проведеної роботи та з'ясувати, як учасники засвоїли інформацію. На даному етапі тренінгу доцільно використати метод «Незакінчене речення» та відповідь на запитання: «Як запобігти наркоманії?»
Вчитель дякує учням за увагу і прощається.

Тренінгове заняття
«Стать та статеві стосунки»

Мета: підвищити рівень знань підлітків про особливості статі, статеві стосунки, сформувати у підлітків коректне ставлення до цих питань під час спілкування з однолітками на означені теми.
Поняття для засвоєння підлітками: дружба, кохання, стать, статеві стосунки, фізичні наслідки статевих стосунків.

Хід заняття

I. Очікування (на сердечках)
II. Вправа «ДРУЖБА та КОХАННЯ»
Мета: актуалізувати уявлення учасників про дружбу та кохання, підготувати їх до інформаційного повідомлення «Дружба і кохання в нашому житті».

Хід вправи

- Я кожному з вас роздаю по сердечку та по квіточці, на яких ви повинні відповісти на запитання: «Дружба-це……»; «Кохання-це…».
Після того, як усі закінчать дописувати, розпочинається послідовне зачитування написаного. Спочатку зачитуються фрази про дружбу, потім - про кохання. Бажано, щоб основні думки учасників(окремо про дружбу й окремо про кохання) записувались на великому аркуші паперу або на дошці.
Запитання для обговорення:
- Що спільного в поняттях «дружба» і «кохання»?
- Чим вони відрізняються?
І в ході нашої роботи ми з вами помітили, що кожна людина вкладає свій зміст у поняття «дружба» і «кохання».

III. Інформаційне повідомлення :«Дружба і кохання в нашому житті».

Усе життя людей побудоване на взаємовідносинах. Стосунки між жінками і чоловіками - найскладніші в людській природі. За своїм змістом вони можуть бути різними (наприклад, ділові, дружні, статеві) і проявля­ються у таких формах як дружба, закоханість, кохання. Ці поняття - досить близькі, але кожне з них має свої особливості. Тож спробуємо це з'ясувати.
Із розвитком особистості стрімко збагачується внутрішній світ людини, виникає бажання поділитися з кимось своїми відкриттями, думками, сумнівами, відчути спорідненість душ. Взаємопроникнення у внутрішній світ одне одного дозволяє розкрити та вдосконалити себе. Глибина таких стосунків і визначає вічні поняття: кохання, закоханість, дружба.
Багатовікові спроби дати вичерпне визначення, що жтаке кохання, тривають і досі, але чіткого формулювання так і немає. Найчастіше кожен сам визначає це для себе. У загальну картину кохання, глибокого інтимного почуття, спрямованого на конкретну людину, вплітають­ся еротичні та сексуальні мотиви. Кохання передбачає наявність лише одного обранця та гармонійне злиття трьох потягів — душі, розуму й тіла. Але буває й так, що одна людина викликає в тебе лише статевий потяг, а інша - прагнення до духовної близькості.
Окрім кохання, існує таке явище як закоханість. Дехто вважає закоханість неглибоким, короткочасним по­чуттям, що не завжди справедливо. Адже закоханість - це перший крок до кохання. Інша річ, чи будуть за першим наступні кроки і чи переросте закоханість у кохання. Але спочатку відрізнити закоханість від кохання немож­ливо. Найоб'єктивніший суддя у цьому випадку - час: закоханість або минає, або переростає у кохання. Так са­мо й дружба: починається з симпатії й лише потім, з роз­витком стосунків, перевіряється на міцність і стверд­жується, власне, як дружба.
У коханні одним з вирішальних моментів є освідчен­ня коханій (коханому) у своїх почуттях. Зробити цей крок, який веде чи до винагороди у вигляді взаємності, чи до краху всіх сподівань, не так просто. Іноді страх не знайти розуміння, отримати відмову та приректи кохан­ня на вмирання спонукає приховувати свої почуття або виявляти їх несміливо й не завжди відверто. Але і в разі відмови не слід впадати у відчай: може бути, що ваші по­чуття видались коханій людині не зовсім серйозними чи у сказаних словах вона відчула вимогу або докір. А може, людина просто вас не зрозуміла, бо на той момент думала про свої проблеми чи була не в гуморі.
Якщо виникла ситуація, коли важко пережити невда­чу і знайти правильне рішення, слід поговорити із близь­кими людьми, які все зрозуміють і допоможуть, або зі спеціалістом-психологом, який теж зможе допомогти.
Варто пам'ятати, що кохання, хай і нерозділене, - це вже щастя. Адже кохання вважається вищим ступенем людських стосунків і дається воно не просто так і не кожному. Це-своєрідний іспит. І чи зуміє людина скласти його з честю, залежить тільки від неї. А ще-це щоденна робота, і чим більше людина віддає, тим більше отримує.
Формула кохання проста: мені добре тому, що радісно тобі.
- Пропоную вам передивиться як висловлювались видатні люди про поняття «дружба» і «кохання».
А зараз ми з вами поговоримо про речі, яких слід уникати, аби вони не зруйнували ваші мрії. Більшість молодих людей мріє про те, що одного дня вони зустрінуть прекрасну людину протилежної статі, закохаються, одружаться і щасливо проживуть разом усе життя. Навіть якщо це не головна ваша мрія на сьогодні, скоріше за все, вона стане такою лише через кілька років.

IV. Опис ідеального обранця

І зараз таке завдання. Кожен з вас повинен подумати про те, якими якостями повинен володіти ваш ідеальний обранець. Найзагальніші я написала на ватмані(прикріплений до дошки), а потім ми разом поговоримо про особливості.
- Тепер давайте разом доповнимо кожну якість. Наприклад, якщо ви запропонуєте почуття гумору або привабливість, я запишу це до пункту «особистість».
Якщо учні повільно пропонують свої варіанти, я додаю деякі, наприклад:
1.сім’я (ставлення до сім’ї);
2.соціальні навички( добре ставиться до інших, поважає старших, не вживає наркотиків, не напивається).
3.трудова етика(людина працює, ходить на роботу кожний день).
Уважно розгляньте ці характеристики. Тепер поряд запишіть риси характеру, які ви повинні розвинути у собі, щоб привернути увагу людини про яку ви мрієте.
Наприклад: якщо ви написали, що привітність є для вас важливою, то вам теж слід бути привітним. Якщо ви хочете, щоб ваш обранець поважав своїх батьків, то вам теж потрібно це робити. Якщо ви думаєте про стосунки з тим, хто не зловживає алкоголем, то і ви повинні це робити. Інакше, чим ви сподобаєтесь вашому обранцю?
Я сподіваюсь у вас залишаться спогади про сьогоднішнє заняття і ваші рішення. Перевірена роками мудріть, та й сучасні дослідження, підтверджують, що людям, які знайшли супутника життя зі схожими цілями, мріями, цінностями і переконаннями, легше зберегти шлюб, жити в злагоді й не сперечатися.

V. Інформаційне повідомлення:«Що ж таке кохання».

Філософія говорить про три види любові чи кохання: Ерос — симпатія, потяг, чуттєва любов. Філія — дружба, почуття солідарності; має альтуруїстияний характер. Це турбота про особу, яку любимо. Агапе — має щось вийняткове у порівнянні з еросом і філією: це її походження, її надприродна і божественна суть. Любов направлена на віддання, дарування без розрахунків. Ерос, філія і агапе пов'язані між собою.
У християнському вченні розрізняються такі види любові:
Любов-пожадання — може мати чисно тілесний, матеріальний характер, жадана людина має задовільнити тілесні прагнення. Маємо тут справу з любов'ю, яка бере.
Любов-уподобання наголошує насамперед почуття захоплення, причарування, визнання. Може вона поєднуватися з пожадливістю, але може теж бути чистим уподобанням без бажання взяти все для себе. В цій любові є місце на те, щоб «дати», а не лише брати, є готовність до жертви.
Любов-доброзичливість називається також «любов'ю доброї волі» — вона спроможна давати, не сподіваючись ніякої плати за це. Суттєвим тут є спрямування волі на здійснення добра для даної особи. Така любов є абсолютно безкорислива. Християнська любов до ближнього є типовою формою такої любові.
Любовь-дружба або альтруїстична любов. Така любов прагне добра і повноти існування для приятеля.. Це вимоглива любов, яка наказує долати вади і жити повнотою життя.
Милосерна любов — це любов, яка творить добро, перемагає зло, лікує та втішає. Цією любов'ю Бог наповняє наші серця, коли завдяки благодаті з власної волі приймаємо дар відкуплення. Милосердя є фундаментом для правдивої приязні. Особливим видом цієї любові є подружня любов, в якій чоловік і жінка віддають себе одне одному.

VI. Фізичні наслідки статевого життя

Ми живемо в суспільстві, де існує багато неправильних уявлень, зокрема те, що секс до шлюбу є природним і необхідним. Твердження про те, що кожен бажає вести статеве життя до шлюбу, є помилковим.
Багато молодих людей думають, що секс до шлюбу допоможе їм одружитися або доведе справжність їхнього кохання. Насправді усе зовсім навпаки.
На вашу думку, з якими негативними наслідками початку раннього статевого життя ми можемо зустрітися (відповіді учнів).
Існує ризик негативних фізичних наслідків статевого життя до шлюбу: СНІД/ВІЛ, венеричні захворювання, вагітність і часто бідність.
І також я хочу звернути вашу увагу на національні цінності українців, на те, що з давніх-давен в українській культурі виховувалися і цінувалися такі риси, як вірність, цнотливість тощо.

1. ПЕРШОЮ Є ВЕНЕРИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

- Ви знаєте, що таке венеричні захворювання? Ви можете їх назвати?(Відповіді дітей).
- Існує дуже багато венеричних захворювань, але найнебезпечнішими є ВІЛ/СНІД, виразки і герпес на гені таліях, гонорея.
- Якщо їх не лікувати, то ці хвороби можуть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи проблеми з серцем, очима, пошкодженням мозку і сліпотою. Деякі венеричні хвороби, якщо їх не лікувати, можуть призвести до смерті.
- Отже, як уникнути венеричних захворювань? Відповідь проста-зачекайте зі статевими стосунками до шлюбу і одружіться з тим, хто теж чекав. Деякі люди стверджують, що секс допомагає переконатися, чи підходите ви один одному, і що це найкращий шлях до вдалого шлюбу.
- Насправді усе геть навпаки! Венеричні хвороби призводять до наслідків, які змінюють життя назавжди. Статеве життя до шлюбу завжди ризиковане.

2. Другою небезпекою є ВІЛ/СНІД(особливий вид венеричних захворювань)

- Ви знаєте, що означають літери ВІЛ і СНІД? Що ви знаєте про ВІЛ і СНІД?
- ВІЛ означає «вірус імунодефіциту людини».
- СНІД означає «синдром набутого імунодефіциту».
- Вірус Сніду в основному передається двома шляхами:
1. Через виділення під час статевого акту.
2. Через використання наркоманами нестерильних голок.
- Вірус повільно руйнує імунну систему, і організмові уже важче залишатися здоровим. На останній стадії, що називається СНІД, організм уже настільки слабкий, що не може захищатися від хвороб.
- Однією з причин, чому ВІЛ/СНІД так швидко поширився по всьому світові, є те, що будучи зараженою, людина може багато років про це не здогадуватись, і передавати вірус іншим, які теж можуть не почуватися хворими. Ось чому так важливо усвідомлювати, що СНІД- це хитра і підступна хвороба.
- На даний момент ліків від ВІЛ/СНІД не існує. Це смертельна хвороба, яка непомітно поширюється і передається в основному людьми, які не обмежуються статевими стосунками з одним партнером, своїм чоловіком або дружиною. Крім того, твердження про те, що ген, який захищає організм від ВІЛ/СНІД,- це абсолютний міф. Презервативи як засоби захисту від Сніду і небажаної вагітності не завжди надійні, до того ж, люди схильні не використовувати їх, якщо не бачать у себе симптомів захворювання.
- Як же уникнути ВІЛ/СНІДУ? Найкращий спосіб, як і у випадку з іншими венеричними захворюваннями ,- зачекати зі статевим життям до шлюбу, і одружитися з тим, хто теж чекав.

3. НЕБАЖАНА ВАГІТНІСТЬ

- Вагітність - це ще один несподіваний наслідок статевого життя до шлюбу.
Вагітність зазвичай приносить величезну радість одруженій парі, але усе зовсім не так у випадках, коли пара не перебуває у шлюбі.
Вагітність поза шлюбом часто змушує робити болісний вибір-йти на аборт чи ні. Більшість релігій, включаючи християнство, вважають аборт одним із видів убивства. Коли дівчина й приймає рішення залишити дитину, то перед нею пізніше знову постає вибір-відмовитися від материнських прав на дитину, чи виховувати самотужки.
- Багато дівчат у такій ситуації сподіваються, що батько дитини одружиться з ними, і «проблема» розв’яжеться. Але ймовірність того, що він одружиться дуже низька. А ще нижчою є ймовірність того, що шлюб, причиною якого стала вагітність протримається довше, ніж декілька років. Статистика багатьох країн підтверджує такі результати.
- Іншими словами, життя може стати дуже складним, якщо почати вести статеве життя до шлюбу. Найкращий спосіб уникнути усіх цих хвороб і проблем, які викликає статеве життя до шлюбу, - це утриматися від дошлюбних статевих стосунків.
- Дехто пропонує використовувати презервативи та інші контрацепції як захист від небажаної вагітності. Але всі методи контрацепції(окрім утримання) лише знижують шанси завагітніти. Вони не виключають ії. І жоден засіб не гарантує захисту від венеричних хвороб.

VII. Підсумок. (враження учасників тренінгу записуються на сердечках).

/Files/images/Картинка ілідер.jpg

Підсумки районного конкурс буклетів на тему:
«ВІЛ/СНІД – знати, щоб жити»

З 1 по 27 грудня 2016 року у школі «Лідер» Хустського районного Центру позашкільної роботи був проведений районий конкурс буклетів на тему: «ВІЛ/СНІД – знати, щоб жити». В конкурсі взяли учать підлітки - інструктори 14 шкіл Хустського району, а саме: Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст., Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст., Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст., Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст., Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст., Вишківського НВК, Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст., Драгівської ЗОШ І-ІІІ ст., Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ст., Сокирницької ЗОШ І-ІІІ ст., Ізянської ЗОШ І-ІІІ ст., Данилівського НВК., Монастирецького НВК., Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Переможцями районного конкурсу буклетів визначено наступних підлітків – інструкторів, а саме:
І місце – підлітки – інструктори Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/Липча Лідер.jpg

ІІ місце – підлітки – інструктори Вишківського НВК.

/Files/images/Вишково лідер.jpg

ІІІ місце - підлітки – інструктори Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/Велятино лідер.jpg

«ВІЛ/СНІД.
Ти повинен це знати!»

Всесвітній день боротьби зі СНІДомвперше відзначався1 грудня1988року з ініціативиВсесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічіміністрівохорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обмінуінформацієющодоВІЛ/СНІД.
Із того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом— звернути увагусуспільствана цю проблему.
За данимиООН, поширенняепідеміїСНІДу у світі в цілому сповільнилися. За останні 5 років кількість виявлених випадків зараження ВІЛ/СНІД скоротилась на 20%. Натомість вУкраїнісеред країн Східної Європи і Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ/СНІД найвищий, серед дорослого населення він становить 1,1%.
Ти повинен це знати:
ВІЛ - інфекція передається :
 • Статевим шляхом- при гомосексуальних чи гетеросексуальних статевих контактах (під час анального, вагінального та орального сексу).
 • Парентерально(ін'єкційно, через кров та інші біологічні рідини) - після переливання інфікованої цільної крові або її компонентів; нестатеве зараження через пошкоджені шкіру і слизисті оболонки людей, що контактують з кров'ю або деякими секретами (слизом з піхви, грудним молоком, спермою, виділенням з ран, спинномозковою рідиною і ін.) хворих на ВІЛ - інфекцію; при використанні забруднених шприців, інструментарію; при пересадці інфікованих органів, кісткового мозку, штучної інсемінації інфікованою спермою.
 • Перинатальним шляхом від матері до дитини- вертикальний шлях (внутрішньоутробно через плаценту від ВІЛ - інфікованої матері; під час пологів - при контакті плоду з інфікованою кров'ю або секретами матері, або при заковтуванні плодом материнської крові або інших рідин) та горизонтальний (інфікування дитини при вигодовуванні грудьми або грудним молоком ВІЛ - інфікованої матері).
ВІЛ - інфекція не передається побутовим шляхом:
 • при дотиках, обіймах, рукостисканнях;
 • через поцілунки;
 • при спільному проживанні в одній квартирі;
 • через посуд, столові прибори;
 • через їжу;
 • фекально - оральним шляхом;
 • через постільну білизну, предмети побуту, іграшки;
 • повітряно - крапельним шляхом (у тому числі при чханні і кашлі);
 • при купанні у воді;
 • через ручки дверей і кранів, унітази;
 • через гроші;
 • через спортивні снаряди;
 • при укусах комах або тварин.
Знати - означає попредити небезпеку!!!
/Files/images/Картинка Віл1.jpg

Тренінгове заняття на тему:
«З толерантністю в кожному серці»

Слайд 2. Всі ми такі різні, несхожі, своєрідні
Слайд 3. Навколо кожного завжди будуть ті, що відрізняються
Слайд 4. 16 листопада світ святкує Міжнародний день толерантності. Цей День був проголошений Декларацією принципів толерантності, затвердженою у 1995 році на 28 Генеральній конференції ЮНЕСКО.
Слайд 5. У статті 6 Декларації зазначено: «з метою мобілізації громадськості, звернення уваги на небезпеки, приховані у нетерпимості, зміцнення прихильності і активізації дій на підтримку поширення ідей толерантності і виховання у її дусі ми урочисто проголошуємо 16 листопада міжнародним днем, присвяченим толерантності, що відзначається щорічно».
Слайд 6. ЩО ТАКЕ “ТОЛЕРАНТНІСТЬ” У перекладі з лат. означає “ терпіння ”. В медицині – здатність переносити вплив різних чинників. У суспільстві – терпимість до інших думок, поглядів, традицій. В політиці це основа для плідних міжнародних відносин між державами. Для кожного з нас – повага до самовиявлення та самовираження людської особистості.
Слайд 7. Лінгвістичний екскурс. Tolerance - Готовність бути терплячим до інших; Tolerance- Людина визнає, що інші можуть діяти інакше, ніж вона; Tolerancia - Здатність визнавати відмінність від власних думок, ідей; Kuan rong - Дозволяти, приймати, бути милосерд-ним до інших.
Слайд 8. Вправа “Асоціативний ряд”.
Учасникам тренінгу роздаються аркуші, на яких вони повинні скласти асоціативний ряд до слова «ТОЛЕРАНТНІСТЬ».
Слайд 9 . Асоціативний ряд – вірні відповіді.
Слайд 10. Як Ви розумієте такі слова:
Не засуджуй нікого, поки не станеш на його місце.
Раббі Гіллель
Помирися зі своїм суперником швидше, поки ти ще на шляху з ним.
Євангеліє від Матфея
Не все те неправильне, що тобі незрозуміле.
Г. Сковорода
(Відбувається обговорення)
Слайд 11. Толерантність і закони суспільства.
Всі люди народилися вільними і рівними за своєю гідністю та правами. Вони наділені розумом і совістю та повинні діяти один стосовно одного в дусі братерства.
Декларація прав людини,
1948, стаття 1
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Конституція України Стаття 34
(Відбувається обговорення. Відповіді учнів на запитання:
- Що б було, якщо б люди не народжувались всі рівними за своєю гідністю та правами?
- Чи є країни, де люди не є рівними один одному?
- Як ти розумієш твердження «вільне вираження своїх поглядів і переконань»?
- На твою думку, в Україні дотримано право на свободу думки і слова?
та інше…
Слайд 12. ВПРАВА “ЯРЛИКИ”
(Для виконання вправи необхідновиготовити паперову корону, на якій необхідно буде закріплювати завдання).
«Усміхайся мені»;
«Будь похмурим»;
«Корчи мені гримаси»;
«Ігноруй мене»;
«Розмовляй зі мною так, ніби мені 5 років»;
«Підбадьорюй мене»;
«Кажи, що я нічого не вмію»;
«Жалій мене».
Якщо учасники тренінгу сидять в колі, то корона із завданням надівається на одного учасника, так, щоб він не бачив написаного – всі інші учасники тренінгу «усміхаються йому». Завдання учня – відгадати, що роблять інші учні. Вправа продовжується, обирається наступний учень.
Якщо учні сидять за партами, то участь в праві здійснюється попарно, спочатку одна пара і одне завдання («Усміхайся мені»), потім інша пара і наступне завдання («Будь похмурим»). При необхідності завдання можна поміняти чи доповними їх. В кінці виконання вправи відбувається обговорення:
- чим у реальному житті можуть бути «корони»? (Ярлики,стереотипи)
-як впливають такі ярлики на спілкування?
-чи легко позбутися ярлика (стереотипу), коли він вже навішений? Як це зробити?
Слайд 13.Стереотип (з грец. «твердий відбиток») — стійкий і спрощений образ чи уявлення про явище, подію, людину або групу людей.
Стереотип — часто повторюване, таке, що стало звичайним, загальноприйнятим, чого дотримуються, що наслідують
у своїй діяльності; усталене, спрощене уявлення про щось.
Слайд 14, 15, 16. ВПРАВА “ЖИТТЄВІ СИТУАЦІЇ”
Завдання учасників тренінгу по черзі роздивитись запропоновані картинки та по бажанню розповісти життєву ситуацію, яка на їх думку трапилась та як ці життєві ситуації пов’язані з поняттям «толерантність».
Слайд 17. ОЗНАКИ ТОЛЕРАНТНОЇ ЛЮДИНИ
Добре співпрацює з іншими;
 • Готова прийняти думку інших;
 • Поважає гідність інших;
 • Поважає права інших;
 • Сприймає інших такими, як вони є;
 • Здатна поставити себе на місце іншого;
 • Терпима до чужих думок, поглядів, переконань;
 • Відмовляється від домінування та насильства.
Слайд 18. Вправа «Безлюдний острів»
Учасники тренінгу об’єднуються в групи по 6 – 8 учнів. Завдання – уяви, що вони опинилися на безлюдному острові. Групам роздаються аркуші паперу формату А3, кольорові олівці – їх завдання намалювати свій остів і себе на цьому острові, кожен пише те, що він буде робити на цьому острові (наприклад, добувати їжу, строїти хатку та ін.). Наприкінці виконання цього завдання члени групи повинні скласти свої заповіді толерантності, яких вони дотримуватимуться на своєму острові і записати їх на аркуші.
Відбувається обговорення намальованого та правил толерантності.
Слайд 19. Підведемо підсумки
Зараз під толерантністю розуміють повагу і визнання рівності, відмову від домінування та насилля, визнання прав інших на свої думки та погляди.
Отже, толерантність — це насамперед прийняття інших такими, якими вони є, і взаємодія з іншими на основі згоди.
Слайд 20. Не забувай…
 1. Поважай думку інших
 2. Намагайся зрозуміти іншу людину
 3. Всі люди не кращі і не гірші. Вони просто різні!

Підлітки-інструктори Кривської НВК

/Files/images/Крива толерантність.jpg

/Files/images/Крива толерантність2.jpg

/Files/images/Крива толерантність1.jpg

Підлітки-інструктори Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/Олександрівка Толерантність1.jpg

/Files/images/Олександрівка Толерантність2.jpg

/Files/images/Олескандрівка Толенрантність4.jpg

/Files/images/Олександрівка Толерантність.jpg

Підлітки-інструктори Нижньобистрівської ЗОШ І-ІІІ ст./Files/images/IMG_20161117_120449.jpg

/Files/images/IMG_20161117_122113.jpg

/Files/images/IMG_20161117_122418.jpg

Підлітки-інструктори Вишківсьої ЗОШ І-ІІІ ст.№2

/Files/images/20161117_121402.jpg

/Files/images/20161117_122305.jpg

/Files/images/20161117_123247.jpg

/Files/images/20161117_124847.jpg

Підлітки-інструктори Драгівської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/Толерантність Драгівська.jpg

Підлітки-інструктори Вільшанської ЗОШ І-ІІ ст.

/Files/images/Толерантність Вільшани.jpg

/Files/images/Толерантність Вільшани1.jpg

/Files/images/Толерантність Вільшани2.jpg

/Files/images/Толерантність Вільшани3.jpg

Підлітки - інструктори Нижньобистрівської ЗОШ І-ІІІ ст.
/Files/images/Тол.Нижн..jpg

/Files/images/Тол.Нижн.1.jpg

/Files/images/Тол.Нижн.2.jpg

Підлітки-інструктори Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/Тол. Нанково.jpg

/Files/images/Тол.Нанково1.jpg

/Files/images/Тол.Нанково2.jpg

/Files/images/Тол.Нанково3.jpg

/Files/images/Тол.Нанково4.jpg

Тренінг на тему:
"Захист психічного здоров’я"

Привітання. Вправа «Я здоровий (ва).
Учасники тренінгу повинні по черзі продовжити речення «Я здорова(вий) тому, що …»
Обговорення правил роботи в групі.
Слайд 1. Тренінг на тему: Захист психічного здоров’я»
Слайд 1. Існує тисячі хвороб, але здоров’я лише одне. (Карл Людвіг Берне)
Людина повинна знати, як допомогти собі самій у хворобі, пам’ятаючи, що здоров’я є найбільшим багатством людини. (Гіппократ).
Здоров’я ніколи не може втратити своєї ціни в очах людини, тому що і в достатку, і в розкоші погано жити без здоров’я.
Слайд 3. У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) сказано, що здоров’я – це стан повного фізичного, духовного, соціального та психологічного благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних недоліків.
Слайд 4. Складові здоров’я взаємопов’язані. (фізичне, духовне, духовне, психічне).
Слайд 5. 10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров’я, метою якого є скорочення поширення психічних захворювань. Зростанню захворюваності сприяють інформаційні перевантаження, політичні й економічні катаклізми в країні, а провісниками захворювань є стреси.
Стреси стали складовою частиною життя сучасної людини. Люди борються з ними, не замислюючись про те, що потрібно не боротися, а не допускати їх.
Слайд 6. Розглянемо поняття «Стрес» та його вплив на здоров’я. Але перед тим, як ознайомитись з цим негативним явищем, уявімо його собі. Кожен з нас вже зіштовхувався в своєму житті із неприязними ситуаціями, які викликали в нас чимало негативних емоцій і, можливо, навіть призвели до стресу. Тому, виконаймо наступну вправу.
Слайд 7. Вправа «Малюємо стрес»
Мета: знайти внутрішні ресурси особистості для подолання стресових реакцій, для вимальовування негативних блоків, пов'язаних з емоційною напругою.
Завдання: Складається з трьох послідовних етапів малювання та аналізу малюнків:
1. Учасникам пропонують взяти олівець будь-якого кольору і намалювати стрес в безпредметній формі у вигляді форм і ліній.
2. Далі пропонується на другому аркуші паперу описати ситуацію, яка викликає стрес, і назвати емоцію, яка викликає напругу.
3. Продовжуємо малювати. Далі пропонується представити який колір, і яка форма може допомогти позбавитися від негативної емоції. Змінюємо, малюнок так щоб від стресу не залишилося і сліду.
4. Після малювання важливо проаналізувати, які емоції викликає другий малюнок. Як змінилися емоції.
Слайд 8. Стрес –це не те, що з нами трапляється, а те, як ми це сприймаємо. Стрес - це (в перекладі — напруга, тиск) неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи.
Слайд9.Стрес–подразники бувають ІІІ типів:
Ø подразники які від нас не залежать;
Ø подразники на які ми можемо і повинні вплинути;
Ø події та явища які ми самі перетворюємо на проблеми
Слайд 10. Фактори що викликають стрес:
-перевантаження;
-конфлікт;
-невизначеність;
-нецікава діяльність;
-холод, спека;
-нереалізовані потреби;
-знижена самооцінка, тощо.
Слайд 11. Стрес – подразники викликають – Емоційні реакції : страх, агресію.
Слайд 12. Фази стресу: фаза тривоги, фаза опору, фаза виснаження.
Слайд 13. Фаза тривоги: триває до 2 – х днів, мобілізація резервів організму, активізується нервова система.
Слайд 14. Фаза опору: значна тривалість; морфологічні й функціональні перебудови в організмі, що підвищують витривалість до дій стрес –подразників.
Слайд 15. Фаза виснаження: вичерпання резервних можливостей організму й руйнації механізмів адаптації; при тривалій дії стрес
– подразника може спричинити смерть.
Отже, ми ознайомилися з поняттям «стрес», тепер час відпочити – це ми будемо робити за допомогою цікавої гри.
Слайд 16. Гра 1. «Допоможи вийти» (Додаток 1).
Передусім, ви повинні розподілитись на дві команди (учні розподіляються). Будь ласка, придумайте, як називається ваша команда… Молодці! Завдання двох команд, на швидкість, допомогти котику вийти зі складного лабіринту. (Роздаються 2 лабіринти для команд).
Слайд 17. Молодці, ось правильний шлях. І все таки, повернемося до поняття «Стрес» та розглянемо його згубний вплив на організм людини.
Слайд 18. Як стрес впливає на організм.
Слайд 19. Як подолати стрес?
Слайд 20. Стрес – цеодна з найпоширеніших у світі хвороб, яка не знає ні расових, ні вікових, ні класових кордонів. На жаль, подолати стрес дуже непросто, але можливо. Ось кілька порад, які можуть у цьому допомогти:
Слайд 21. Розкажи про те, що тебе гнітить. Стрес не виникає на порожньому місці. Якщо у тебе є певні проблеми, що тебе мучать, розкажи про них кому-небудь. Знайди друга, якому можна довіряти і поговорити з ним. Залишатися з проблемами сам на сам дуже важко.
Слайд 22. Не сиди, склавши руки. Можна безкінечно мучити себе власними переживаннями. Вони не зникнуть, поки ти будеш сидіти, склавши руки. Для того, щоб позбутися від стресу, ти повинен спершу усунути його причину. Якщо нічого не зробите для того, щоб позбутися від своїх проблем, вони так і будуть з’їдати тебе зсередини.
Слайд 23. Відпочинь. Кращі ліки від стресу – це хороший відпочинок. Проблеми, що на нас навалилися, зовсім не такі страшні, як нам здається. Просто у вас немає сил на те, щоб вирішити їх.Тому незабувай про прогулянки, цікаві ігри з веселими друзями та спокійний сон.
Слайд 24. Допомагай іншим людям. Іноді найкращий спосіб боротьби зі стресом – це простягнути руку допомоги тому, хто знаходиться поруч. Підтримай своїх друзів,будь доброзичливішим. Це допоможе тобі повірити в себе і дасть тобі можливість відчути себе потрібним.
Слайд 25. Спілкуйся. Спілкування змусить тебе відчути, що ти не самотній - це вселяє силу і оптимізм.
Прийшов час другої гри. В ній братимуть участь ті самі команди.
Слайд 26. Гра 2. Що робити?
Ваше завдання команди, за 1 хвилину, відповісти на запитання «Що робити?», а точніше «Що робити, щоб вийти зі стресу». Переможе та команда, яка дасть найбільшу кількість відповідей, але звичайно, буде оцінюватися їх правильність, влучність. Для цього ви маєте один аркуш паперу та одну ручку. Визначне, хто пише. Готові…(Підсумки гри, обговорення..)
Слайд 27. Спілкування змусить тебе відчути, що ти не самотній - це вселяє силу і оптимізм. Настрій – це запорука хорошого дня, успішних справ та приємного спілкування.
Слайд 28. Розглянемо поняття «НАСТРІЙ» та його вплив на здоров’я.
Слайд 29. НАСТРІЙ – це сукупність емоцій. В свою чергу емоції поділяються на позитивні та негативні. РОЗГЛЯНЬМО ГАЙГОЛОВНІШІ З НИХ:
Слайд 30. РАДІСТЬ. На вашу думку, що таке радість. (Відповіді учнів)
Слайд 31. ІНТЕРЕС. А що таке інтерес. (Відповіді)
Слайд 32. ЗАХОПЛЕННЯ. (Відповіді).
Слайд 33.ЛЮДОВ (Відповіді).
Слайд 34. РОЗГУБЛЕННЯ (Відповіді).
Слайд 35. ОБРАЗА (Відповіді).
Слайд 36. ГНІВ (Відповіді).
Слайд 37. ПЛАЧ (Відповіді).
Слайд 38. СУМ (Відповіді).
Слайд 39. СТРАХ (Відповіді).
Слайд 40. ЗЛІСТЬ (Відповіді). Молодці. А тепер знову пограємо.
Слайд 41. Руханка.
Ø Насупитися, як осіння хмаринка;
Ø Усміхнутися, як хитра лисиця;
Ø Посердитися, як дитина, в якої забрали іграшку;
Ø Злякатися, як заєць, що побачив вовка;
Ø Втомитися, як після важкої роботи;
Ø Відпочити, як дитина, яка зняла важкий рюкзак.
Слайд 42. Гра 3. Відгадай емоцію. В останній грі знову беруть участь дві команди, ваше завдання чим найшвидше вірно відгадати емоцію та записати її. Для цього ви маєте зображення цих емоцій. Готові, почали.
Слайд 43. Вірна відповідь КОМАНДИ №1.
Слайд 44. Вірна відповідь КОМАНДИ №2.
Слайд 45. Як емоції впливають на організм людини?
Слайд 46. Під час радості вивільняються гормони, що перешкоджають запальним процесам та мають здатність зменшити больові відчуття. Позитивні емоції викликають приплив крові до шкіри, а також покращують склад крові.
Слайд 47. Сильний гнів і тривале роздратування сприяють порушенню роботи серця і розвитку такого захворювання як гіпертонія. Емоції змінюють ритм дихання: від сильного тиску людина може задихатися. Люди, які постійно відчувають стрес, частіше страждають інфекційними захворюваннями верхніх дихальних шляхів, а в людей, які відчувають позитивні емоції, дихання стає легшим.
Слайд 48. Песимістично налаштовані люди із заниженою самооцінкою, часто відчуваючи тривогу і страх, більше інших страждають від головного болю, хвороб шлунку і хребта.
Слайд 49. Оптимісти не настільки схильні до застудних захворювань; легше засинають і міцніше сплять, а це дуже серйозно впливає на самопочуття.
Слайд 50. Усі ці факти підтверджують значний вплив емоцій на здоров'я людини. Позитивні і негативні емоції відповідним чином позначаються на Вашому здоров'ї. Звідси простий висновок:
Світлі думки в голові - обов'язкова складова здорового способу життя!
Обговорення вражень від тренінгу. Прощання.

Гра «ДОПОМОЖИ ВИЙТИ»

/Files/images/Картинка.jpg

Гра «Вгадай емоцію»

/Files/images/Картинка2.jpg

Гра «Вгадай емоцію»

/Files/images/Картинка3.jpg

Звітування підлітків – інструкторів

В жовтні місяці підлітками – інструкторами школи «Лідер» було проведено районний тренінг на тему : «Захист психічного здоров’я» - приурочено 10 жовтню – Дню захисту психічного здоров’я.
В Україні Всесвітній день психічного здоров'я відзначають з 1992 року. Цей день було засновано з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров’я за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. Він створений, щоб привернути увагу до цієї проблеми та скоротити поширення депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії та розумової відсталості.
Багато хто вважає, що психічне здоров'я – це відсутність психічних захворювань, але насправді – це загальне благополуччя, на тлі якого людина здатна реалізовувати свій потенціал і справлятися з щоденним стресом.
Результати проведення просвітницької роботи серед молоді шкіл Хустського району зображені у фотоматеріалах, а саме:


Школи «Лідер» Жовтень 2016 – 2017 н.р.
Підлітки- інстуктори Вільшанської ЗОШ І-ІІ ст.

/Files/images/Школа Лідер.jpg

/Files/images/Школа Лідер2.jpg

Підлітки- інструктори Монастирецького НВК

/Files/images/Школа Ліде3.jpg

/Files/images/Школа Лідер4.jpg

Підлітки- інструктори Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/Школа Лідер6jpg7.jpg

/Files/images/Школа Лідер6jpg8.jpg

Підлітки – інструктори Вишківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

/Files/images/Школа лідер8.jpg

/Files/images/Школа лідер9.jpg

Підлітки- інструктори Кічерельської ЗОШ І-ІІ ст.

/Files/images/Школа Лідер10.jpg

/Files/images/ШКОЛА лІДЕР11.jpg

Підлітки – інструктори

/Files/images/шКОЛА лІДЕР12.jpg

/Files/images/шКОЛА лІДЕР13.jpg

Підлітки - інструктори Нижньобистрівської НВК

/Files/images/IMG_20161010_123132.jpg

/Files/images/IMG_20161010_122321.jpg

Підлітки - інструктори Крайниківської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/))).jpg

/Files/images/).jpg

Підлітки - інструктори Горінчевської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/IMG_20161012_113513.jpg

/Files/images/IMG_20161012_105851.jpg

/Files/images/IMG_20161012_105918.jpg

/Files/images/IMG_20161012_112845.jpg

Підлітки - інструкори Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/WP_20161010_005.jpg

/Files/images/WP_20161010_019.jpg

/Files/images/WP_20161010_039.jpg

ПІдлітки інструктори Ізянеської ЗОШ І-ІІІ ст.

/Files/images/IMG_20161018_121813.jpg

/Files/images/IMG_20161018_121939.jpg

/Files/images/IMG_20161018_122639.jpg

/Files/images/IMG_20161018_124154.jpg

/Files/images/IMG_20161018_124517.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2318

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.